Skip to main content
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet logo

Butlletí electrònic 6 de maig de 2022


NOTÍCIES

L'Ajuntament modifica la normativa per promoure més habitatge protegit

El ple aprova la modificació del PGM per obtenir més habitatge assequible. El canvi en la normativa urbanística podrà crear fins a 810 nous habitatges protegits privats.

Reforç estiuenc de la neteja a l'espai públic

Per mantenir en bon estat l'espai públic en aquestes èpoques de més calor, amb poques pluges, es redobla la neteja i al recollida de mobles.

Nova campanya municipal d'accessibilitat

Es posen marxa treballs de millora d’accessibilitat als sis districtes de la ciutat.

Treballs previs a l’inici d’obres al carrer Sants

El projecte d’urbanització del c/Sants inclou la pavimentació de tot el carrer, en total 4.600 m2.

Actuem per la natura

Jornada de neteja d'espais naturals, oberta a tota a la ciutadania, aquest diumenge 8, de 10 a 13 hores.

Nous jocs infantils a la plaça Olimpo

Es definiran ara a la plaça 4 zones de joc infantil amb nous elements per substituir als existents.

Aquesta primavera “Tu poses la màgia”

A la segona quinzena d'aquest maig es recuperaran els punts informatius de la campanya a diversos indrets de Santa Coloma.Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, 1 - 08921 Santa Coloma de Gramenet - Barcelona
Tel.: 93 462 40 00
NIF: P0824500C


Veure en el navegador · Alta-baixa del newsletter · Contacte