Mes seleccionat

L'Ajuntament ha aprovat la liquidació pressupostària de 2006 amb uns resultats molt positius en el que es refereix al capítol d'inversions. En aquest...

Llegir més

L'Ajuntament va redactar a l'any 2003 el Pla d'Acció Municipal (PAM), una relació de compromisos i objectius per desenvolupar en el present mandat...

Llegir més

Els Serveis Territorials i Municipals han tingut un gran protagonisme en el Pla d’acció municipal (PAM). S’han comptabilitzat un total de 64 accions...

Llegir més

Tornen els passos de la Setmana Santa, i aquest any amb una gran novetat: la translació de la Passió d’Esparreguera als carrers de Santa Coloma l'1...

Llegir més

El Ple del consistori va acordar el passat dilluns 26 de març donar suport a la signatura d’un conveni entre l’alcalde de Santa Coloma, Bartomeu...

Llegir més

El Consistori de Santa Coloma de Gramenet va donar compte el dissabte 17 de març, i en el decurs de la reunió del Consell General de Ciutat, de...

Llegir més

Davant de la reiterada preocupació expresada per alguns veïns sobre el nivell d'emisions de dues antenes de telefonia instal·lades al carrer de les...

Llegir més

Des del 2 de març està en vigor el període de pagament voluntari de:

  • L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • La Taxa per l'ocupació i...
Llegir més

“El mercat em cuida”, campanya adreçada als alumnes de 4rt i 5è de primària en què s'expliquen els valors nutricionals dels aliments i els beneficis...

Llegir més

El programa d'activitats per commemorar a Santa Coloma de Gramenet el Dia Internacional de la Dona s'inicia demà dimarts dia 6 de març (18 h) a la...

Llegir més