L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet arriba a un acord amb dues operadores de telefonia per al trasllat de dues antenes

Davant de la reiterada preocupació expresada per alguns veïns sobre el nivell d'emisions de dues antenes de telefonia instal·lades al carrer de les  Balears de Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament d'aquesta ciutat  puntualitza el següent:  

Les antenes de referència, que fa anys que estan a l'actual ubicació, han estat motiu de nombroses revissions  i l'Ajuntament disposa d'informes que certifiquen que el seu nivell d'emisions està molt per sota del límit que aconsella la normativa europea en aquesta matèria. 

No obstant això, davant de les preocupacions expressades per veïns, l'Ajuntament va reunir-se abans de l’estiu passat amb els operadors propietaris de les antenes per tal de trobar una solució satisfactòria. Com a fruit d'aquestes reunions, va arribar-se a l'acord de que l'Ajuntament aportaria una nova ubicació per a les esmentades antenes,  a  un indret que oferís òptimes garanties per al funcionament de la infraestructura. L'acord recollia que, un cop es trovés l’emplaçament adeqüat, el trasllat es realitzaria en un periode de quatre mesos. 

Tot i la dificultad orogràfica de la ciutat de Santa Coloma, l'Ajuntament ja ha facilitat als operadors dues noves ubicacions a terrenys de titularitat pública, i en aquest moment s'està elaborant el projecte arquitectònic per a la instal·lació definitiva  de les antenes als nous emplaçaments. 

D'altra banda, la tinenta d'alcalde de Serveis Territorials ja té concertada,  des de fa dies,  una reunió amb la comissió de veïns que ha expresat la seva preocupació. Aquesta reunió tindrà lloc el proper divendres 23 de març.