L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet rendeix comptes del PAM al Consell General de Ciutat

El Consistori de Santa Coloma de Gramenet va donar compte el dissabte 17 de març, i en el decurs de la reunió del Consell General de Ciutat, de l’acompliment del Pla d’Acció Municipal 2003-2007.

El PAM és la relació de propostes realitzades a principi de mandat per l’equip de govern, i on es recollien els compromisos, accions concretes i projectes a realitzar al llarg del quadrienni. El Pla d’Acció Municipal és, doncs, un instrument imprescindible per a la planificació d’activitats; una guia d’acció i un bon mesurador d’eficàcia.

El Consell de Ciutat va realitzar aportacions a la proposta inicial i ara, en sessió general, s’han passat comptes dels resultats.

D’un total de 177 accions previstes, se n’han acomplert 158, la qual cosa representa un 89,4% del total. D’aquestes 158 accions o projectes, 132 (74,8%) s’han finalitzat; 13 (7,3%) són en execució; i en 13 casos (7,3%) s’està treballant en el projecte.

Pel que fa a la inversió, d’un total de 204.567.000 s’han invertit 199.503.000 euros, motiu pel qual, des d’aquest anàlisi, es supera el 97%.

Cal explicar que el PAM no recull alguns projectes importants per Santa Coloma que s’han gestat després de la elaboració del document al 2003. És el cas, per exemple, del Pla de Mobilitat urbana que preveu la instal·lació de 65 trams d’escales mecàniques en carrers de la ciutat amb un fort desnivell.

El Consell de Ciutat, format per representació ciutadana i municipal,  és l’òrgan màxim de participació de la ciutat. El Consell va ser una iniciativa pionera a Catalunya i és singular en el seu funcionament ja que s’estructura en sessions de treball que es reuneixen periòdicament. Es basa en criteris de participació, transparència i compromís.

Anualment, des del 2003, s’ha donat compte al Consell General de Ciutat de l’estat d’execució del PAM i del dictamen dels diferents grups de treball del Consell.