Santa Coloma fa un pas més en la lluita contra els desnonaments i la pobresa energètica

Constituïda la Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica per coordinar els recursos disponibles. Ajudarà famílies sense sostre, que estiguin en risc de perdre’l o que no puguin pagar els subministraments.

Museo Ibáñez de Olula del Río (Almería)

Des del passat 17 de maig, Santa Coloma té  un nou organisme que vetlla per garantir l’accés del veïnat a un habitatge digne i per aplicar solucions integrals quan es produeixi algun desnonament. Aquests són els objectius bàsics de la Taula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica. Presidida per l’alcaldessa i formada per representants dels diferents partits polítics del consistori, sindicats (UGT  i CCOO), associacions, entitats del tercer sector (PAH, FAVGRAM, Creu Roja, Fundació Integramenet, etc.), tècnics municipals, forces de seguretat, els col•legis d’Advocats i de Procuradors i l’Agència Catalana de l’Habitatge, entre d’altres, la Taula neix també per defensar i garantir les mesures urgents que preveu la Llei 24/2015, recentment impugnada pel Govern de l’Estat.

Aquest organisme és un espai de reunió i de treball per posar en comú els problemes detectats al municipi, millorar la diagnosi i generar solucions integrals contra les situacions de desnonaments, d’habitatges buits que són propietat d’entitats que han executat hipoteques, i per ajudar les famílies que no poden accedir a un habitatge digne, que estan en risc de perdre la llar o que no poden pagar els subministraments habituals (aigua, llum, gas, etc.).  L’alcaldessa Núria Parlon ha destacat que aquesta Taula «serà un espai de trobada i de coordinació per anar plegats, administracions, entitats i ciutadania, en la defensa de l’habitatge social i a l’abast de tothom». En aquest sentit, ha recordat que «l’objectiu és que no hi hagi cap família, ciutadà o ciutadana sense llar a Santa Coloma, i cap llar sense família».

Risc habitacional i pobresa energètica
Actualment, a la ciutat hi ha 1.254 persones que han sol•licitat habitatge amb protecció oficial —959 de lloguer social i 295 de compra—. D’aquestes persones, el 74,4% se’n troba en situació de «risc habitacional» per tenir una renda inferior al 2,5 de l’IRSC i 306 són usuàries dels Serveis Socials Municipals per problemàtiques relacionades amb l’habitatge (o bé no tenen ingressos o en són inferiors a 6.000 euros). A hores d’ara, hi ha 876 habitatges d’entitats bancàries, dels quals 217 estan buits i en condicions d’habitabilitat.
El 2015, l’Ajuntament va destinar 358.684 € a ajuts d’emergència per a persones o famílies en risc de pobresa i/o pèrdua d’habitatge. El 55% de l’import van ser ajuts per a l’habitatge. Tres de cada deu ajuts van ser per cobrir deutes de subministraments bàsics de la llar o pobresa energètica. Així, per continuar treballant en aquests àmbits i per lluitar contra aquestes situacions de vulnerabilitat es posa en marxa laTaula Local d’Habitatge i Pobresa Energètica.