La urbanització de la Salzereda s’iniciarà al novembre d’aquest any

El 17 de setembre va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament una reunió informativa de l’equip tècnic i dels responsables polítics d’Urbanisme amb els veïns i les veïnes que formen part de la Comissió de Seguiment de les Obres d’Urbanització del passeig de la Salzereda.

En aquesta reunió es va informar sobre el recent inici, aquesta setmana, dels treballs de renovació de les xarxes de servei del passeig como a fase prèvia a la nova urbanització, tal com estava previst, i es va explicar el projecte de desenvolupament d’aquesta important obra. 

En resum, la urbanització, entre els carrers de Pompeu Fabra i Mn. Jacint Verdaguer, està prevista en quatre fases per minimitzar les molèsties que una obra d’aquestes característiques suposa per al conjunt de la ciutat, però especialment per al veïnat.  Les dates aproximades i les tasques a realitzar a cada una d’aquestes fases són les següents:

1a. fase (novembre i desembre de 2019): adequació del passeig central. Zona compresa entre el carril d’estacionament i el carril de serveis de l’interior de la vorera. En aquesta fase, es condicionarà el carril de serveis. Es deixarà una amplada de vorera per a vianants de 5,60 metres d’amplada mínima, on s’ubicaran també terrasses de bar amb mides reduïdes. Es retiraran elements i mobiliari per condicionar aquest espai per a un futur carril de circulació. Es manté el pas actual de vehicles.

2a. fase (gener a setembre de 2020): urbanització de la zona de trànsit fins al mur del riu. Inclou l’execució de nous col·lectors, enllumenat, arbrat i altres elements de mobiliari urbà. Durant aquest temps, existirà un carril de circulació per la zona del carril de serveis actual.

3a. fase (octubre de 2020 a març de 2021): s’executarà la part del passeig central. Es crearà la nova de passeig i de zona verda (jardineres, arbustiva i nou arbrat), i s’instal·laran els elements propis de la urbanització (mobiliari, enllumenat, jocs infantils), a més de nous col·lectors que recullin les aigües de les finques. Es mantindrà l’espai de 5,60 metres pel pas de vianants, i la circulació i l’estacionament retornaran a la part urbanitzada en la fase 2.

4a. fase (abril i maig de 2021): s’urbanitzarà la vorera situada al costat dels edificis (la part dels 5,60 metres que havia estat reservada fins al moment per al pas de vianants).