El Pressupost i les Ordenances del 2019 seguiran tenint un marcat caràcter social

En l'últim ple ordinari de l’any de l'Ajuntament, celebrat aquest 17 de desembre, s'han aprovat de manera definitiva el Pressupost municipal i les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per a l'any vinent, que en termes generals no suposaran canvis importants respecte a l'actual exercici.

En aquesta sessió també s'ha aprovat, entre altres temes, designar una comissió per a la redacció d'una memòria justificativa de la possible explotació del potencial geotèrmic de la ciutat, i s'ha aprovat inicialment el Projecte executiu de remodelació del passeig de la Salzereda, entre els carrers de Pompeu Fabra i de Mn.Jacint Verdaguer.

Amb els vots favorables del grup municipal del PSC i el vots contraris de la resta de grups (SOM Gramenet, Ciutadans, GE-ICV-EUiA i PP) el Ple ha donat llum verda de manera definitiva a la proposta del Pressupost General de la Corporació presentada per l’Equip municipal de govern. Així, el Pressupost municipal del 2019, integrat per l'Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls, tindrà un import total de 131.246.030,1 euros, del qual la major part correspon a l’Ajuntament (114.670.325,55 euros).

En termes generals, els pressupost municipal manté el caràcter social que l’ha caracteritzat en anys anteriors. S’hi potencien les tres línies bàsiques ja iniciades i consolidades en anteriors mandats: la cohesió social, la reactivació econòmica i el manteniment de l'espai públic.

Les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per al pròxim any també s’han aprovat avui amb els vots del grup del PSC i el vot contrari dels altres grups municipals. De forma global, s’ha acordat una congelació de taxes i preus, que suposarà que no hi haurà pujades significatives en relació a l'exercici anterior, amb l’objectiu de no gravar l'economia de la ciutadania i alhora poder continuar afavorint una política de caràcter social.

En matèria econòmica, avui ha destacat també al Ple l’aprovació d’una minuta d’un nou conveni de col•laboració amb la Direcció General del Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda i de la Funció Pública, destinada a millorar la gestió i la informació cadastral a la nostra ciutat, acord que ha estat recolzat per tots els grups municipals.

Explotació geotèrmica

Al Ple d’avui s’ha tractat el tema del potencial geotèrmic descobert al subsòl de la nostra ciutat durant les obres de construcció de la línia 9 de metro, l’any 2004, i s’ha acordat iniciar un expedient d’activitat econòmica per al seu aprofitament.

A partir de la descoberta es va fer un primer estudi de viabilitat per implantar una xarxa pública de climatització per proveir els equipaments d'energia tèrmica, de calefacció o aigua calenta, i per a altres possibles usos públics o privats que es podrien fer a la ciutat aprofitant l’aigua calenta del subsòl.

Amb aquesta finalitat, el Ple ha arribat a un acord inicial consistent en designar una Comissió d'Estudi que s'encarregarà de la redacció de la memòria justificativa relativa al possible exercici de l'activitat, en el termini màxim de tres mesos. Aquesta Comissió està integrada per membres de la corporació i personal tècnic, de forma paritària, e inclou la presència com a observadors de un regidor o regidora de cada grup municipal de l’oposició.

Remodelació del Passeig Salzereda

El ple també ha aprovat inicialment (amb els vots positius dels grups municipals del PSC, Ciutadans i PP, i l’abstenció de GE-ICV-EUiA i SOM Gramenet) el Projecte Executiu de Remodelació del Passeig de la Salzereda, Fase II, entre els carrers de Pompeu Fabra i Mossèn Cinto Verdaguer, amb un pressupost total de 7.165.963 €.
L’esmentat projecte incorpora el disseny acordat amb la ciutadania, situant el passeig al costat dels edificis, i en termes generals incrementa la zona verda i elimina els grans calaixos de formigó existents. El calendari preveu que amb l’aprovació inicial d’avui el projecte s'adjudiqui el proper mes de juny i que les obres s'iniciïn entre juliol i setembre del 2019 i que durin uns 18 mesos, per la qual cosa la remodelació estaria finalitzada a la fi del 2020 o principis del 2021.

Mocions aprovades:

Moció per assegurar un recurs habitacional temporal durant la propera operació fred, presentada per SOM Gramenet, Gent d'Esquerres-ICV-EUiA i Ciutadans. Hi han votat a favor Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular