El Pressupost municipal per al 2019 continuarà tenint un marcat caràcter social

Aquest dilluns dia 29 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes d’octubre on s’ha aprovat de manera inicial, entre altres temes, el Pressupost municipal per al 2019, que prioritzarà com en anys anteriors les polítiques socials, el manteniment de l’espai públic i la reactivació econòmica de la ciutat. A la sessió, també s’ha aprovat una declaració institucional de suport a la Llei Trans Estatal, que promou, entre altres entitats i col•lectius, l’Associació de Transexuals de Catalunya i a nivell estatal la Federació Plataforma Trans

Al Ple de l’Ajuntament s’ha aprovat de manera inicial la proposta de Pressupost General de la Corporació municipal (integrat pels pressupostos de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de la Música i els de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls) per a l’exercici 2019. La proposta ha prosperat amb el vot afirmatiu del grup municipal del PSC, l’ abstenció de SOM Gramenet i GE-ICV-EUiA i el vot contrari de Ciutadans i el PP.

Amb un import total de 114.599.828,35 euros, un 11% més que el 2018, el pressupost de l’Ajuntament per al 2019 té un marcat caràcter continuista, ja que manté i potencia les tres línies bàsiques ja iniciades i consolidades en els pressupostos dels anteriors mandats i que són: la cohesió social, la reactivació econòmica i el manteniment de l’espai públic, com a polítiques bàsiques per a la cohesió, el foment de la cultura i la convivència a la ciutat.

Des del punt de vista econòmic i financer, el Pressupost proposat compleix els objectius establerts a la LLei d’Estabilitat Pressupostària: endeutament per sota del 75% dels ingressos corrents, regla de despesa i equilibri pressupostari.

Al pressupost del 2019 es preveu un important augment de la inversió, xifrada en més de 12 milions d’euros. Projectes com la transformació de l’antiga CIBA en un centre referent de polítiques feministes i promoció de l’ocupació, la conversió del pavelló B de l’Hospital de l’Esperit Sant en un centre de formació ocupacional o la creació d’habitatges tutelats per a gent gran a l’edifici en desús de l’antiga escola Miguel Hernàndez, formen part d’aquest capítol. També es contemplen com inversions del 2019 projectes d’urbanització com el del passeig de la Salzereda i reformes com la del poliesportiu Nou.
L’activitat econòmica i el desenvolupament de les polítiques dels ajuntaments com el nostre continuen marcades per la crisi econòmica, malgrat que les darreres dades macroeconòmiques indiquen una lleugera recuperació, amb reducció de les taxes d’atur i un moderat increment de l’activitat econòmica, aquestes millores no s’han traslladat directament a les famílies i les institucions.

És per això que per continuar pal•liant aquesta situació, el Pressupost del 2019 té previst garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació de la ciutadania sense recursos, com en anteriors legislatures, i continuar fent front a la pobresa energètica que pateixen moltes famílies.

Impuls a l’habitatge

La principal novetat d’enguany pel que fa a les polítiques de cohesió social, atenció i suport a les famílies, és la inclusió de dues partides destinades a fomentar l’accés a l’habitatge per als més joves. Es preveu destinar 750.000 € per a la creació d’una línia de subvencions al lloguer destinades a millennials (joves menors de 38 anys) de la ciutat, i 150.000 € més per a la creació d’una línia de subvencions a propietaris per incentivar el lloguer dels seus habitatges buits i que se’n beneficiïn els i les joves que més ho necessiten.
D’altra banda, també s’incrementen les partides destinades a la mediació i la convivència ciutadana, la promoció del feminisme i dels programes d’igualtat de gènere, i els programes de joventut, cicle festiu i infància. En matèria d’educació s’augmenta la despesa destinada al transport escolar, i els ajuts a l’adquisició de llibres i ordinadors.


Mantenir l’espai públic i reactivar l’economia local

Pel que fa a l’apartat del pressupost destinat a la millora i el manteniment de l’espai públic, durant el 2019 es preveu incrementar la inversió destinada a la neteja viària, la recollida i l’eliminació de residus en 655.000 €; el manteniment de parcs i jardins pujarà 255.000 € respecte aquest any; al manteniment de la via pública es dedicaran 200.000 € més. Com a novetat en aquest apartat, per al 2019 s’inclou una nova partida destinada al manteniment de les fonts ornamentals, dotada amb 45.000 €.
Pel que fa a la promoció i la reactivació econòmica, es proposa un increment de 45.000 € per a la gestió de processos participatius amb la ciutadania i per al desenvolupament d’activitats al Pompeu Lab, i es contempla la quantitat de 246.000 € per al finançament de l’Oficina de la Moneda Local Grama. També es contemplen 40.000 € per a la creació d’una línia de subvencions a l’IBI cultural, que beneficiïn les entitats i establiments culturals locals.


Seguretat Ciutadana i Patrimoni
D’altra banda, al Pressupost que es proposa per al 2019 s’augmenta la partida destinada a millorar la gestió patrimonial en 78.000 €, per adequar el manteniment d’immobles de l’Ajuntament destinats a un ús social, així com per a atendre les noves licitacions d’assegurances de vida, patrimoni i vehicles. La despesa destinada a seguretat ciutadana s’incrementarà en 71.000 € per a la renovació del sistema de radiocomunicació i terminals de la xarxa rescat (TETRA) i el manteniment dels vehicles de la Policia Local, amb l’objectiu de millorar l’atenció de proximitat i la seguretat ciutadana.


Suport a la Llei Trans Estatal
Al Ple d’avui s’ha aprovat una Declaració institucional de suport a una proposició de Llei Trans Estatal, que reculli totes les sensibilitats i diverses realitats de les persones trans, que promou la Federació Plataforma Trans.
Al text de la Declaració s’argumenta que les persones trans han estat les més perseguides i maltractades del règim franquista, perseguides per lleis que estaven dirigides a les persones "homosexuals": Llei de ‘Vagos y Maleantes’, Llei de “Rehabilitación y Peligrosidad Social”, o la Llei de ‘Escándalo Público’, derogades l’any 1989 i la d’’Escándalo Público’ al 1995.
L’esmentada Federació reclama un marc legal a nivell estatal que protegeixi jurídicament el dret a la identitat i a l’expressió de gènere i que de forma integral i transversal aporti solucions a totes les situacions on les persones trans són tractades en desigualtat respecte a la resta de la ciutadania.

MOCIONS APROVADES:

  • Moció per a un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. Aprovada amb els vots faborables de SOM Gramenet, PSC, GE ICV-EUiA i Ciutadans, i l'abstenció del PP.
  • Moció amb motiu del 26 de novembre, contra totes les violències masclistes. Aprovada amb els vots del PSC i el PP; i el vot en contra de SOM Gramenet, GE ICV-EUiA i Ciutadans.
  • Moció per instar al Govern espanyol que cessi de vendre armes a l'Aràbia Saudita. Aprovada amb els vots del PSC, SOM Gramenet, GE ICV EUiA, en contra del PP i abstenció de Ciutadans.
  • Moció contra les identificacions i les agressions de perfil ètnic. Aprovada amb els vots a favor de SOM Gramenet, GE ICV-EUiA, en contra del PP i abstenció del PSC i Ciutadans.
  • Moció per a l'adhesió a la declaració "Kids save Lives" i per l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Santa Coloma de Gramenet. Per unanimitat de tots els grups