L’Ajuntament impulsa l’ocupació i el treball comunitari amb ‘Espai d’Oportunitats’

S’invertirà més d’un milió d’euros en accions formatives vinculades a les noves tecnologies (TIC’s). Es vol fomentar la inserció laboral de persones desocupades i joves que han deixat els estudis.

L’Ajuntament posarà en marxa aquest gener «Espai d’oportunitats», un projecte de millora de l’ocupabilitat i de foment del treball comunitari adreçat a adults i joves —amb abandonament prematur del sistema educatiu— dels barris de la Serra d’en Mena: Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa.

L’execució del projecte s’allargarà fins a desembre de 2024 i té un pressupost d’1.116.500 euros, dels quals 892.500 euros (un 80 %) es finançaran amb una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través del Programa Integral de Barris per a la Millora de Rendes.

Aquest programa de subvencions s'inscriu dins del Pla d'actuació de l’AMB per combatre les desigualtats socials i de rendes, amb l'objectiu d'incrementar l'equitat territorial i atendre els col·lectius més vulnerables dels municipis metropolitans.

Afavorir la igualtat d’oportunitats

«Espai d’oportunitats» és un projecte municipal de formació en competències transversals i, molt especialment, en competències vinculades amb les TIC’s (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), que pretén minimitzar desequilibris, promoure la inclusió, la convivència social i el treball comunitari.

Les persones beneficiàries seran joves que han deixat els estudis i adults en la franja d’edat de 18 a 34 anys, en situació d’atur, inactivitat i/o risc d’exclusió social. En el primer any d’implementació del programa, es preveu una participació a les accions formatives de 80 persones i s’espera arribar a un 80% d’inserció sociolaboral entre el col·lectiu inicial de les persones destinatàries del projecte.

Nous espais i recursos

El renovat Centre Infantil i Juvenil Rellotge XXI, en el barri de Fondo, acollirà les primeres accions d’«Espai d’oportunitats», que inclouran el coaching individual i grupal i la formació ocupacional en TIC’s. Això també permetrà multiplicar l’increment significatiu del nombre de beneficiaris indirectes.

Al barri del Raval, posteriorment, s’adequarà un espai específic per al projecte per implementar i desplegar tota l’oferta formativa que s’oferirà, amb una pedagogia innovadora i activa en constant contacte amb les necessitats tecnològiques de les empreses del sector digital.

Finalment, el treball conjunt amb la xarxa comunitària, la col·laboració amb el teixit social (centres oberts, clubs esportius, entitats etc.) suposarà un valor afegit en aquesta intervenció de millora de la qualitat de vida, l’ocupabilitat, la formació i les relacions de bon veïnatge de les persones que viuen en els barris del sud de la ciutat.

Lluita contra la bretxa digital

«Espai d’Oportunitats» també incrementarà la dotació tecnològica dels centres educatius per combatre la bretxa digital i la desigualtat en l’accés als recursos i oportunitats, que s’ha aguditzat amb la pandèmia. En concret, fomentarà smart classrooms a 4 escoles i un institut com a reforç educatiu per millorar els currículums complementaris i l’oferta d’extraescolars vinculades a l’aplicació de les noves tecnologies.