L'Ajuntament ha invertit en quatre anys 200 milions d'euros en un total de 158 accions o projectes per a la ciutat

L'Ajuntament va redactar a l'any 2003 el Pla d'Acció Municipal (PAM), una relació de compromisos i objectius per desenvolupar en el present mandat polític. A dos mesos que aquest període acabi, s'han fet públics els resultats del PAM. I les xifres són concloents: en quatre anys s'han gastat gairebé 200 milions d 'euros en projectes de transformació del territori i en atenció als ciutadans. El Consell de Ciutat va donar el seu vistiplau a aquest balanç de gestió.

El Pla d'Acció Municipal (PAM) és una relació de propostes que va ser redactada per l'equip de govern al principi de l'actual mandat polític —en 2003—, que recollia compromisos, accions concretes i projectes per realitzar al llarg del quadrienni. El PAM s'ha constituït en un instrument imprescindible, una guia d'acció i un bon mesurador de l'eficàcia municipal.

Quan falten dos mesos perquè acabi aquest mandat, els resultats són aclaridors: d'un total de 177 accions previstes en el PAM, s'han complert 158, la qual cosa representa un 89,4% del total. D'aquestes 158 accions 132 (74,8%) s'han finalitzat, 13 (7,3%) estan en execució i 13 més (7,3%) està en fase de projecte. Quant a la inversió, dels 204.657.000 euros previstos, s'han invertit 199.503.000 euros, cosa que representa més del 97% del total.

Les xifres són prou explícites i parlen per si soles, però tot i així el PAM no recull alguns projectes importants per a Santa Coloma que es van gestar un poc més tard. És el cas, per exemple, del Pla de Mobilitat Urbana que preveu la instal·lació de 65 trams d'escales mecàniques en carrers amb un fort desnivell.

El PAM, a diferència d'altres programes realitzats en anteriors mandats, s'ha caracteritzat per ser un projecte consensuat i realista. Totes les actuacions van ser prèviament pressupostades i marcades amb una data d'execució al calendari. La inversió global del PAM supera els 200 milions d'euros (més de 38.000 milions de les antigues pessetes), dels quals l'Ajuntament ha aportat uns 20 milions (uns 3.300 milions de pessetes).

El finançament del PAM ha suposat, doncs, un exercici de cooperació de diverses institucions. El consistori colomenc ha hagut de posar d'acord al Consell Comarcal del Barcelonès, la Diputació de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Administració General de l'Estat i la Unió Europea. Pràcticament totes les actuacions recollides en el PAM compten amb una aportació econòmica d'alguna de les administracions citades.

L'Ajuntament de Santa Coloma, abans d'engegar aquest ambiciós projecte, va voler polsar l'opinió del Consell de Ciutat, òrgan màxim de participació ciutadana. El Consell, que basa el seu funcionament en criteris de participació, transparència i compromís, va realitzar aportacions a la proposta inicial del PAM i anualment ha tingut una informació detallada de l'estat d'execució del mateix. En aquest sentit, el passat 17 de març, el Consell va debatre els resultats globals abans esmentats.