‘La Cultura és segura’

El Teatre Sagarra torna a aixecar el teló

Per acollir la nova programació d'octubre a desembre.

Degut a la pandèmia per la Covid, i el compliment de les necessàries mesures de distanciament físic i de tancament de recintes d’espectacles, han sigut molts mesos sense poder oferir una nova programa- ció per poder satisfer la fidelitat d'un públic incondicional.

Els dies de pandèmia segueixen essent molt durs per a tothom, però no es pot de- fallir i des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç per oferir una nova oferta d’activitats al teatre adequada als temps que vivim i amb voluntat de defensar la Cultura. Les companyies i els grups de teatre professionals de la ciutat, lliuren un difícil entrebanc per donar a conèixer les seves produccions. Per aquest motiu, l'Ajuntament aposta per donar suport a aquests col·lectius amb una programació especial Covid-19, que conviurà  amb la programació estable del Teatre.
L'Excèntrica, La Colmena i Carro de Baco han fet un esforç extra per poder presen- tar les seves noves posades en escena i el Teatre Sagarra els hi ha obert les seves portes incrementant les mesures de pro- tecció i seguretat pels espectadors/es.

Per tant, el calendari del darrer trimestre del 2020 mantindrà la programació estable que es nodreix d'espectacles reprogramats que es van suspendre durant el primer semestre del 2020, com Peter Pan, de la companyia l'Excèntrica, i Calma, del clown Guillem Albà. També es donarà acollida al festival Passatge Insòlit i als Premis de Teatre Breu.

La programació segueix amb la darrera producció d'Àlex Rigola amb l'obra ‘Aquest país no descobert’, dues obres avantguardistes: Rojo, de la clown Mireia Miracle, i ‘El Rei del gurugú’, de la companyia la Nave Va, amb la col·laboració del reconegut fotògraf colomenc Samuel Aranda. La dansa estarà representada per al grup de bailaoras Laboratoria.

D’altra banda, l'escena SC estarà pro- tagonitzada per les obres dels grups Cocoteva i Clis Clis i Nyac. Es tornen a re programar el concert de festa Major del CEP Puig Castellar i el de l'Aplec de la Sardana.

Us hi esperem al Sagarra en aquesta nova realitat que ens envolta . En farem de l'espai teatral un lloc controlat amb un protocol exhaustiu, que entre altres mesures incorporarà la reducció de la ca- pacitat de la platea. Alhora, s’han previst els mitjans higiènics sanitaris necessaris perquè tothom s’hi senti a gust i protegit.

Normativa Covid-19 per al Teatre Sagarra i l’Auditori Can Roig i Torres

Amb motiu de la nova realitat provocada per la Covid- 19, el Teatre Sagarra i l’Auditori Can Roig i Torres implementaran una noves condicions d’accessibilitat, que es posen coneixement de tota la ciutadania:

  • La capacitat de la platea al Teatre Sagarra s’ha reduït fins 276 localitats, y la de l’Auditori Can Roig i Torres s’ha reduït fins a 108 localitats.
  • L’entrada als equipaments es farà mitjançant prèvia assignació de butaques i es demanarà la declaració de responsabilitat individualitzada a cada espectador/a.
  • La circulació de públic serà amb una única entrada d’accés degudament senyalitzada i una sortida ordenada per a totes les portes de manera ordenada i diligent.
  • La distancia social a l’interior serà d’una butaca anul·lada entre públic. No es contempla l’agrupació familiar. I les persones assistents hauran de mantenir la mascareta durant tot el concert o representació. Les persones que no puguin utilitzar mascareta per raons de salut, hauran d'acreditar-lo degudament.
  • Els passes dels actes que es realitzin durant la mateixa jornada, es faran prèvia evacuació de la totalitat del públic assistent i es respectarà un temps mínim per a la ventilació de l’espai.
  • Es posarà al servei del públic dispensadors de hidrogel, i hi haurà presa de temperatura a l’entrada del recinte. També es disposarà de personal addicional pel control i seguretat de l’acte.