Afectacions a la mobilitat per les obres de Prat de la Riba

Les obres, entre Balears i Gaspar, s'inicien el dilluns 27 de juny.

Les obres d’urbanització del carrer Prat de la Riba, en el tram entre els carrers Balears i Gaspar, inclouen l’execució d’un nou col·lector de clavegueram. Dilluns 27 s’inicien els treballs precisament amb la construcció del col·lector i aquesta acció comportarà el tall al trànsit de Prat de la Riba, entre Gaspar i Balears. Només podrà accedir-hi el veïnat.

A partir d’aquest dia 27 i mentre durin les obres en aquest tram del carrer, aproximadament uns 6 mesos, s’hauran de desviar les línies d'autobusos urbans B81 i B82 per l’av. Pallaresa on ja s’ha ubicat una parada provisional a l’alçada del número 172. Després pujaran per c. Gaspar i giraran cap a la part superior del c. Prat de la Riba (Institut Numància, pavelló Bastida, pistes Prat de la Riba…)