Un nou reglament per a les prestacions socials, el Pla Local d’Habitatge i les escoles bressol municipals, protagonistes del ple de juliol

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha aprovat aquest vespre el nou Reglament marc de les prestacions econòmiques de caràcter social, així com el Pla Local d’Habitatge, i ha fet un nou pas per a la gestió pública de les escoles bressol municipals, amb l’aprovació de la forma de gestió, la constitució de la societat mercantil i dels estatuts. D’altra banda, s’ha aprovat la primera Revisió del Pla de millora urbana (PMU) per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma, i s’han suspès durant un any les llicències de les “macro-cuines”, mentre s’estudia la seva regulació.

 

 

Canvis a les prestacions socials

Al Ple ordinari de juliol, celebrat aquest dilluns 26, s’ha aprovat inicialment un nou Reglament marc de les prestacions econòmiques de caràcter social per adequar-lo a les necessitats actuals de la població, i aconseguir unes ajudes més equitatives i universals que contribueixin  a la suficiència de recursos de les famílies.

Les novetats més rellevants són: la millora dels barems de puntuació per tenir accés a les prestacions, que possibilitarà que les famílies no hagin d’esperar a trobar-se en una situació de molta precarietat per poder-hi accedir; la revisió dels criteris d’accés o la millora en el sistema de control financer i el règim jurídic sancionador, per tal de garantir la seguretat jurídica de les persones preceptores i els equips professionals.

Unes altres novetats són l’increment d’aquestes prestacions, per adaptar-les a l’augment del preu de les necessitats bàsiques, així com la vinculació amb la Moneda Local Digital, la Grama. Aquesta darrera és la més innovadora, ja que la Grama és un projecte estratègic d’economia social circular impulsat per l’Ajuntament, que es basa en la introducció del sistema de pagament digital per fomentar el comerç i les relacions socials entre els diferents actors del circuit de comerç social de Santa Coloma.

D'aquesta manera es volen promoure sinergies amb la promoció i desenvolupament del comerç local i de proximitat, la innovació econòmica, social i digital i, alhora, fer un treball d'apoderament de la ciutadania, desestigmatitzant i dignificant la situació de vulnerabilitat en la qual les persones afectades es troben en aquell moment.

 

Pla Local d’Habitatge

El ple també ha aprovat, de forma definitiva, el Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet, després de la seva aprovació inicial al ple ordinari d’abril. Aquest pla desenvolupa la planificació estratègica de les polítiques públiques d’habitatge a la ciutat pels pròxims sis anys. El document és fruit d’un procés en què han participat entitats, professionals i especialistes en la matèria i ciutadans i ciutadanes. No s’han incorporat modificacions substancials amb relació al Pla aprovat inicialment a l’abril.

 

Escoles bressol municipals

El ple ha aprovat definitivament la constitució de BRESSOLGRAMENET, S.A, societat mercantil de capital íntegrament municipal per a la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals, i aprovar, així mateix, els estatuts que han de regir la mateixa.

Recordem que el passat mes d’abril, el ple va aprovar la reserva d’1 milió d’euros per constituir una empresa pública que gestioni les 8 Escoles Bressol Municipals. Fins ara aquests centres d’ensenyament de 0 a 3 anys eren de titularitat pública però de gestió externa mitjançant concessions  a empreses del sector. A l’agost s’acaben el contractes en virtut dels quals es gestionaven. L’Ajuntament ha decidit així, després de fer una acurada valoració dels anys de gestió externalitzada,  assumir també la gestió per tal de millorar la qualitat del servei, mantenir la ràtio baixa i homogeneïtzar les plantilles i els projectes pedagògics. La nova empresa es farà càrrec del personal de les escoles bressol i assumirà també el lideratge pedagògic.

 

Pla d’usos

El Ple també ha aprovat, de forma provisional, la primera Revisió del Pla de millora urbana (PMU) per a la regulació dels eixos comercials i usos de Santa Coloma. En la sessió del mes d’abril, el Ple ja va acordar l’aprovació inicial de la primera revisió del PMU. Durant l’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, i s’ha rebut un informe favorable de la Direcció General de Comerç de la Generalitat.

El ple ha acordat avui que les sales de jocs d’atzar i establiments públics amb reservats annexos (subterfugi legal que van servir els locals d’explotació sexual) hauran d’establir-se a una distància mínima de 250 m dels equipaments que serveixin a col·lectius vulnerables: centres educatius, biblioteques, centres esportius municipals, centres oberts, centres d’internament de menors, casals de joves i de barri, centres cívics, centres de salut, centres de serveis socials i centres del SOC. També s’ha afegit un aclariment en el qual s’especifica que els restaurants hauran de disposar de local “d’ús exclusiu”.

Recordem que el PMU és una eina fonamental per dinamitzar l’economia local i ordenar algunes activitats comercials. Aquesta normativa conjuga les necessitats i protecció de consumidors i consumidores, la protecció de l’espai públic i la dinamització dels sectors comercials, de serveis i restauració de la ciutat.

 

Suspensió de llicències de les cuines industrials

L'Ajuntament ha rebut consultes i peticions vinculades a l'activitat de les anomenades "macro-cuines" o cuines fantasma, a causa de la proliferació d'aquest model de negoci arran de la pandèmia.

Santa Coloma és una ciutat amb molta densitat de població, per això s'ha considerat necessària la suspensió, pel termini d'un any, de l'atorgament de llicències d'establiments amb obrador i/o cuines industrials per a l'elaboració de plats preparats, sense venda al públic ni degustació, com en altres poblacions veïnes.

Aquesta mesura s'ha dut a terme per evitar l'obertura descontrolada de cuines industrials que puguin desplegar efectes adversos per als veïns, mentre s'estudia la regulació d'aquesta activitat (ubicació, condicions de seguretat i exigències mediambientals).

 

Altres punts destacats

I, per últim, destacar que en el ple d'avui s'ha aprovat la modificació del contracte amb l'empresa Idonia, de l'1 de juliol fins al 30 de novembre, per cobrir les necessitats de neteja extraordinària dels edificis municipals a conseqüència de la pandèmia de Covid-19. També s'ha aprovat la proposta d'inici de l'expedient d'activitat econòmica per a la prestació de tota mena d'activitats, obres i serveis relacionats amb l'energia elèctrica, en règim d'economia lliure de mercat, mitjançant un operador energètic metropolità públic.

D’altra banda, s’han fixat els dies 5  i 24 de setembre com a festes locals del municipi per a l’any 2022, i s’ha aprovat la reobertura progressiva, parcial i restringida dels equipaments cívics de la ciutat.