Tots els edificis sense ascensor de la ciutat poden optar a les ajudes per instal•lar-ne

En primer lloc van ser els barris del Fondo, Santa Rosa, Raval i Safaretjos; després es van beneficiar Can Franquesa, Les Oliveres, La Guinardera i Can Calvet, i ara les ajudes per a les instal·lació d'ascensors s'han estès a la resta de la ciutat. Cap comunitat haurà d'abonar més del 20% del cost total de l 'obra per disposar d'ascensor.

La política d'ajuts per a la instal·lació d'ascensors s'ha universalitzat. A partir d'ara les comunitats de veïns dels barris Centre, Cementiri Vell, Can Mariner, Llatí, Riera Alta, Riu Nord, Riu Sud i Singuerlín també podran sol·licitar les subvencions corresponents. La millora de la mobilitat i l'accessibilitat dels ciutadans constitueix una prioritat per al govern municipal. L'ampliació de la xarxa de metro amb la nova línia L9, la col·locació d'escales i rampes mecàniques que permetran salvar els desnivells més acusats i les ajudes per a la instal·lació d'ascensors són la base de l'ambiciós Pla de Mobilitat que ha posat en marxa l'Ajuntament.
Els edificis per als que se sol·liciti l'ajuda han d'haver estat construïts abans d'octubre de 1995, i el projecte d'instal·lació ha de complir amb els requisits tècnics i estètics establerts en les bases reguladores. Lògicament queden excloses les obres de manteniment i substitució d'ascensors ja existents.
L'Ajuntament es compromet a finançar la instal·lació de l'ascensor de manera que la comunitat de propietaris no assumeixi més del 20% del cost total de la despesa. La quantitat disposada per a aquest fi en l'any 2007 és de 1.500.000 euros.
El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 de juny al 31 de juliol del 2007. Les persones interessades han de dirigir-se a l'Oficina Municipal de Rehabilitació, al carrer del Bruc, 21, de dilluns a divendres de 9 a 13 i de dilluns a dijous de 16 a 18 hores. El telèfon d'atenció al públic és 93 391 82 10 i l'adreça de correu electrònic
rehabilitació@gramepark.com.