Subvencions per a actuacions de millora i adequació d'habitatges

El Consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert una nova convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i adequació d'habitatges individuals. Els veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet poden demanar aquests ajuts per subvencionar diferents intervencions, com ara millores en l'accessibilitat o bé instal•lacions de suministre.

Podran acollir-se a aquestes subvencions els  propietaris i propietàries,  llogaters i llogateres d'habitatges individuals construïts abans de l’any 1996. En el cas que es tracti d’habitatges buits podran accedir a aquests ajuts sempre que s’incoporin a la Borsa Local de Lloguer per un període no inferior a 5 anys.

L'objectiu és millorar les condicions d'habitabilitat, el confort i la qualitat de vida de la ciutadania, així com fomentar la rehabilitació del parc privat d'habitatges de la ciutat.

Els treballs d'adequació i millora que es podran realitzar amb aquestes subvencions són:

  • Actuacions per assolir les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides (tenir cambra higiènica, cuina, aigua calenta, aïllaments tèrmics i acústics…)
  • Adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions individuals (xarxa d'aigua, llum, gas, telecomunicacions, sanejament...)
  • Millores energètiques i de sostenibilitat: canvi de tancaments (finestres, portes), substitució de làmpades i lluminària per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
  • Adaptació de la mobilitat: substitució de banyera per dutxa; instal·lació d’aparells elevadors, eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina...

 La quantia màxima de la subvenció per habitatge no podrá superar el 40% del pressupost d’aquests treballs, fins a un màxim de 3.000 euros. En cas que l'habitatge s'incorpori a la Borsa Local de Lloguer, la subvenció pot arribar als 6.000 euros.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2019, encara que l'admissió es pot tancar abans si s’esgota la dotació pressupostària. La presentació de sol·licituds s'ha de fer a Gramepark ( l'Oficina Local d'Habitatge) situada  a Plaça d’en José Cámara de la Hoz s/n de Santa Coloma de Gramenet.

En l’anterior convocatoria l’Oficina Local d'Habitatge de la ciutat va tramitar 36 expedients i va destinar  86.428 euros a intervencions de millora en habitatges.

Per últim, aquestes subvencions són totalment independents dels ajuts que concedeix l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la convocatòria de gener d’aquest any relacionada amb el programa de lloguer per a ‘Mil·lenials’.