S'inicien les sessions per avaluar el compliment del PAM

El Pla d’acció municipal (PAM) del període 2016-2019, que recull les prioritats amb què treballa l’Ajuntament per millorar la vida de les persones que viuen a Santa Coloma de Gramenet, es va configurar ara fa quatre anys amb la participació de la ciutadania, que va tenir l’oportunitat d’expressar les seves propostes de millora. Ara, quan està a punt de finalitzar el mandat, s’inicia aquest dilluns 21 un nou procés per avaluar-ne el grau de compliment.

El centre Pompeu Lab (c. Pompeu Fabra, 22) acollirà la setmana vinent les quatre sessions preparatòries dels grups de treball, sobre la base dels quatre grans blocs del PAM. Les conclusions es portaran al fòrum final. Les persones que van fer alguna proposta concreta o les que vulguin conèixer fins a quin grau s’ha complert l’acció municipal prevista, poden inscriure’s en les sessions de treball, que són aquestes:

—La ciutat de les persones. La sessió serà el 21 de gener (de 18.00 a 19.30 h). Aquest bloc inclou els temes relatius als serveis socials, la gent gran i la dependència, l’acció social en habitatge, la infància i la joventut, les polítiques d’igualtat, la convivència, la salut, la promoció de l’esport, etc.

—La ciutat per viure i conviure. La sessió serà el 21 de gener (de 19.30 a 21.00 h). S’hi tractaran els temes relatius a la transformació urbana, la promoció de l’habitatge, la mobilitat i l’accessibilitat, la via pública i la neteja, el medi ambient, etc.

—La ciutat oberta. La sessió tindrà lloc el 23 de gener (de 18.00 a 19.00 h), per tractar els temes relacionats amb la transparència i el govern obert, la política municipal per a la recepció de queixes i suggeriments, la informació municipal, la participació ciutadana, les regidories de districte, etc.
 
—La ciutat del futur. Aquesta darrera sessió es farà el 23 de gener (de 19.00 a 21.00 h) i es dedicarà a tractar temes relacionats amb la cultura, el comerç, la promoció de la ciutat i el turisme, l’ocupació o la ciutat universitària.