Santa Coloma tindrà un nou recurs educatiu el proper curs

El curs 2019-2020, la ciutat comptarà amb un itinerari formatiu específic (IFE) adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.

Aquest recurs, que s’ubicarà a l’Institut Ramon Berenguer IV, donarà resposta a les necessitats educatives laborals i socials dels joves entre 16 i 20 anys (hi haurà 12 places) amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

L’especialitat de l’IFE encara està per determinar pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament mostra la seva satisfacció per comptar amb aquest programa educatiu. La implementació d’aquest recurs és el resultat de la reivindicació feta per l’Ajuntament, que va escoltar la preocupació plantejada per les  famílies amb filles o fills amb discapacitat  lleu o moderada en no haver-hi un recurs a la nostra ciutat adaptat per a aquest alumnat.

L’objectiu d’aquest itinerari és afavorir la inserció laboral de les persones en situació de risc d’exclusió. L’Ajuntament sempre ha defensat un model de ciutat inclusiva que atengui les diferències i la diversitat. Disposar d’aquest recurs a la nostra ciutat és un avantatge per la proximitat que suposa per a les persones que cursaran aquest itinerari.

L’IFE té una durada de 4 anys. La seva implementació o autorització es fa de forma progressiva per cursos pel Departament, atenent a criteris quantitatius i qualitatius. Els itineraris inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes. La finalitat és que incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.