Santa Coloma signa un conveni per posar en marxa el Pla de Seguretat Viària

Dimecres 19 de desembre l’Ajuntament de Santa Coloma va signar un conveni amb el Servei Català de Trànsit per posar en marxa el Pla Local de Seguretat Viària, un instrument fonamental per conèixer al detall i millorar la seguretat viària a Santa Coloma. L’acalde, Bartomeu Muñoz, i el Director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, van signar els documents.

El nou Pla Local de Seguretat Viària inclou l’Observatori de la Seguretat Vial, una eina que permetrà fer una anàlisi acurat de la situació actual de la seguretat viària a Santa Coloma, localitzar els possibles problemes amb l’objectiu d’elaborar i posar en pràctica mesures per a reduir l’accidentalitat a la trama urbana de la ciutat.

Com a principal novetat respecte a d’altres municipis, el Pla de Seguretat Viària de Santa Coloma s’uneix a l’actual Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat, que en conjunt suposen un pas endavant a l’hora de tenir una visió integral de la mobilitat de la ciutat per a la millora en els desplaçaments pel municipi.

Actualment, el Pla de Mobilitat Urbana de Santa Coloma incorpora un Pla estratègic de mobilitat, el Pla director de la bicicleta, el Pla de zones 30 i el Pla d’itineraris segurs escolars.  El nou Pla Local de Seguretat Viària, juntament amb aquestes eines, reforça el compromís de la ciutat  per a la millora de la seguretat en els desplaçaments per la ciutat i alhora ajuden a conscienciar la població de la importància de fer prevenció dels accidents. A més, en el seu conjunt, contribuiran també a reduir els contaminants atmosfèrics provocats pel trànsit i millorar els indicadors de qualitat atmosfèrica.