Santa Coloma serà un referent com a ciutat termal de l’àrea metropolitana l’any 2025

L’alcaldessa Núria Parlon anuncia que a la ciutat disposa d’aigües freàtiques calentes d’alta qualitat i que ocupen més de 50 hectàrees. Es preveu la creació d’una xarxa pública de climatització, que abastirà uns 45 equipaments, i un centre lúdic-termal al costat del Parc de Can Zam.

L'alcaldessa, Núria Parlon, i el regidor d'Urbanisme, Jordi Mas, en la presentació del projecte al Centre Cívic del Fondo

Aquest dimecres 21, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat, al centre cívic del Fondo, el projecte ‘Santa Coloma, ciutat termal’, que preveu convertir a la ciutat, per una banda, en pionera del termalisme familiar a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb la creació d’un centre lúdic-termal en uns terrenys qualificats d’equipaments situats al costat del Parc de Can Zam i, per l’altra, en un referent pel que fa a l’eficiència energètica en l’àmbit europeu, gràcies a la creació d’una xarxa d’abastament d’equipaments públics. L’alcaldessa, en la seva presentació ha estat acompanyada pel tinent d’alcaldessa responsable d’Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas.

"Volem que la nostra ciutat pugui gaudir en primera personaha dit Núria Parlon- d’aquesta bona noticia. Santa Coloma és una ciutat amb un gran potencial d’aigües termals. Els estudis realitzats confirmen l’abast de les bosses d’aigua calenta que es van trobar durant les obres de la línia 9 de metro. Utilitzar aquest potencial ens permetrà, amb una xarxa d’abastament que arribarà a gairebé tots els equipaments, estalviar en energia més de 800.000 euros a l’any. Per fer-ho possible, ja hem fet diverses gestions per aconseguir el finançament necessari. Fins i tot hem presentat el projecte de ‘Santa Coloma, ciutat termal’ al programa Urbis de la Unió Europea, i esperem ser la primera ciutat de l’Estat que s’hi pugui acollir, gràcies a que el projecte que tenim és molt innovador a nivell d’eficiència energètica".

Els nous estudis de l’aigua freàtica calenta del subsòl de la ciutat, detectada durant les obres de la línia 9 del metro al barri del Fondo, el 2014, han permès corroborar que Santa Coloma de Gramenet disposa d’un potencial termal d’alta qualitat i amb abundància, al nivell d’altres viles termals com Caldes de Malavella o Caldes de Montbui. S’estima que aquestes aigües ocupen una extensió de més de 50 hectàrees als barris de Fondo, Santa Rosa, Llatí i Can Mariner (l’equivalent a una vuitena part de la superfície de la ciutat), com un nivell freàtic profund, inesgotable i a gran temperatura.

En concret, s’han perforat tres pous fins a 200 metres de fondària, d’on surten més de 10 litres per segon, o 864.000 litres al dia, a 60 graus centígrads de temperatura. Són aigües de gran puresa, provinents de les capes més profundes de la terra, que han trigat més de mil anys en formar-se. La seva composició és de clorur sòdic amb concentracions de fluor i estronci. I també de fluorur, bromur, bor i wolframi, que indiquen el seu origen termal.

Això converteix a Santa Coloma en un dels pocs entorns urbans consolidats a Europa amb un recurs d’aigua termal d’aquestes característiques, i obre un gran ventall de possibilitats per a la ciutat, especialment per aprofitar aquesta aigua per a la calefacció i l’aigua calenta dels equipaments públics.

Xarxa pública de climatització

S’han estudiat les necessitats de calefacció dels equipaments públics de la ciutat, i s’ha comprovat que amb 8 pous n’hi hauria prou per cobrir-les, incloent-hi l’hospital, residències, centres educatius i esportius, entre d’altres.

La previsió de l’Ajuntament és posar en marxa progressivament una xarxa pública de climatització d'aquests centres i, en el cas dels equipaments més antics, rehabilitar-los per reduir la despesa energètica i millorar-ne el confort. El cost de la calefacció serà més reduït i sostenible, i la xarxa s’obrirà a d’altres edificis de la ciutat que s’hi vulguin connectar.

Es calcula que aquesta xarxa de clima abastirà uns 45 equipaments, amb una despesa energètica anual de més de 10.000 megawatts hora i un estalvi anual de més de 800.000 €. Tindrà tres centres de bombeig i tractament, i es desplegarà amb tubs aïllats pels carrers, com passa ara amb l'aigua corrent.

La Unió Europea ja està donant suport al disseny de la xarxa a través del nou programa Urbis, de suport a municipis que tiren endavant mesures de gran impacte en la sostenibilitat.  L’Ajuntament ha tramitat davant la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud de la concessió directa de l’explotació.

Ciutat termal

D’altra banda, s’engegarà el projecte ‘Santa Coloma, ciutat termal’, amb l’objectiu de convertir-la en un referent del termalisme familiar. Els tres centres esportius públics (Raval, Fondo i Can Zam) disposaran d'oferta d'aigua termal dins dels abonaments ordinaris, de manera que totes les famílies podran gaudir d'una oferta termal econòmica i de proximitat.

També es preveu la construcció d’un centre lúdic-termal de referència per a la ciutadania i el turisme familiar dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al  costat del Parc de Can Zam, en un espai d’uns 10.000 metres quadrats qualificat d’equipament metropolità. Aquest terreny, a més, està molt ben comunicat i és molt accessible amb transport públic, ja que compta amb una parada de metro al costat. L’espai està situat entre els carrers de Víctor Hugo i les avingudes de Francesc Macià i Anselm del Riu.

L’Ajuntament obrirà un concurs per buscar la millor proposta empresarial de desenvolupament del centre termal previst. Es crearà una Comissió d’Estudi per acabar de definir tot el projecte, amb representació de tots els grups polítics municipals. I, tal com preveu la Llei de Contractes, s’obrirà un procés de consultes per establir les característiques de les futures instal·lacions.

La inversió

S'estima una inversió global de les diferents administracions i operadors de més de 30 milions d'euros, a desplegar fins al 2025. La part municipal es finançarà amb subvencions, els estalvis energètics, els ingressos per comercialització de la calefacció a tercers, les inversions ordinàries en rehabilitació d'equipaments i el cànon per la instal·lació del centre termal de Can Zam.

Es calcula que al 2025, Santa Coloma haurà fet un gran pas endavant en la seva consolidació com a ciutat termal, promovent des de la proximitat un benestar sostenible per a la seva ciutadania.