Santa Coloma s’adhereix a la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat

La nostra ciutat forma part de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010. Als parcs fluvial i de la serralada de Marina es treballa a fons per tenir cura dels ecosistemas.

El 22 de maig, se celebra el Dia Mundial de la Biodiversitat i 2010 és l’Any Internacional. Biodiversitat és el terme que designa l’àmplia varietat d’éssers vius sobre la Terra, així com els ecosistemes i les diferències genètiques que permeten múltiples formes de vida. Enguany, l’ONU duu a terme moltes iniciatives per informar, promoure la protecció de la diversitat biològica i encoratjar les institucions, empreses i públic en general a prendre mesures directes per reduir la pèrdua constant de la diversitat biològica global.

En aquest sentit, Santa Coloma, que s’adhereix a la celebració, forma part de la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad 2010. Entre els seus objectius, cal citar els següents: reforçar el nivell de sensibilització de la població i la participació en la conservació de la biodiversitat; integrar els criteris de biodiversitat en la gestió pública; adaptar les realitats humanes a les necessitats dels sistemes naturals; lluitar contra la pèrdua de biodiversitat, i crear i donar suport als mecanismes d’anàlisi per valorar l’estat de la biodiversitat.

A Santa Coloma hi ha dos grans espais naturals on es treballa a fons per tenir cura i mantenir els seus ecosistemes. Al parc fluvial del Besòs, els ocells són el grup de vertebrats més ben representats i el seu estudi continuat permet usar-los com un indicador de l’estat de conservació de l’indret. La presència regular d’ocells piscívors com el blauet, el corb marí gros, el bernat pescaire o el martinet blanc indiquen que les poblacions de peixos

s’hi han establert. Tot i el llarg inventari d’ocells detectats al parc, hi cria un nombre baix d’espècies (aproximadament un 10% del total). La zona més adequada és la dels canyissars, la més tranquil·la i la que té més diversitat d’hàbitats. D’altra banda, zoòlegs  de la Universitat de Barcelona van fer un cens de peixos al riu Besòs l’any 2009 i van certificar la presència de la carpa, l’anguila, la llisa llobarrera i la bagra al nostre terme municipal. L’aparició d’aquestes espècies és molt important, ja que només cinc anys enrere no se n’hi va detectar cap.

Al parc de la serralada de Marina, els poblaments d’ocells mostren un nombre important d’espècies, sobretot els migradors transaharians com el còlit ros, el tallarol emmascarat, el capsigrany  i el trobat. És remarcable el nombre de rapinyaires que nidifiquen a la zona. Entre els mamífers, hi trobem l’eriçó fosc i el mediterrà, i  entre els rosegadors, l’esquirol  i el ratolí de bosc. S’ha constatat la presència de la guilla, la fagina, el toixó, el gat mesquer o geneta  i el senglar. És molt abundant en determinats sectors el conill  i,  per la seva extrema raresa, la llebre.