Santa Coloma reclama el soterrament de la MAT al seu pas per la ciutat

L'alcaldessa Núria Parlon, ha anunciat que l'Ajuntament demanarà a Red Electrica Española (REE) el soterrament de la MAT al seu pas pels barris de Can Franquesa i Oliveres.

Davant els periodistes, Núria Parlon ha expressat  la posició de l'equip de govern municipal que defensa el soterrament de les línies elèctriques que passen pels barris de Can Franquesa i Oliveras a partir de la construcció de la MAT (Molt Alta Tensió).

Red Eléctrica no ha tingut en compte les al·legacions presentades en el seu moment per l'Ajuntament que demanaven que la nova MAT no passés a menys de 150 metres d'alguns habitatges dels barris de Can Franquesa i Guinardera. A més, el projecte té un impacte negatiu de caràcter mediambiental dins el Parc de la Serralada de Marina pel tipus d'infraestructura que es vol construir.

Així doncs, Núria Parlon ha anunciat les dos mesures administratives que ja ha pres el govern municipal. La primera, la presentació d’un recurs al Tribunal Suprem on es demana Red Eléctrica Española l'aturada de la construcció de la MAT i, segon,  si aquesta no es fa soterrada, l'alcaldessa ha demanat una entrevista amb la Direcció General d'Energia del Ministeri d'Indústria per tractar aquest tema.

Parlon ha explicat que "entenem que la infraestructura es necessària per a la ciutat i per al conjunt de l'Àrea Metropolitana, però no pot entrar en contradicció amb l'interès general de la ciutat". A la vegada ha demanat un replantejament del projecte perquè compti amb el soterrament, amb el major consens social i amb un informe mediambiental que s'ajusti a les necessitat de la Serralada de Marina.

Impacte mediambiental

Passar una línia aèria de 220 kv a una de 400 kv –s’explica al recurs- provoca greus implicacions mediambientals: la consolidació d'un corredor elèctric aeri d'alta tensió d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'augment dels nivells dels camps electromagnètics, la creació de noves esteses, torres, pòrtics, etc. L'afectació mediambiental del traçat de les línies existents de 200 kv no és nul•la i tampoc ho serà una vegada convertides a 400 kv. A això cal afegir els efectes acumulatius dels diferents projectes associats a l'arribada dels 400 kv a Barcelona per Santa Coloma de Gramenet i a les línies d'alta tensió ja existents en el municipi.

Sobre aixó, Núria Parlon ha remarcat que “aquesta ciutat no està en contra del progrés ni dels mitjans destinats a millorar la qualitat de vida del seu veïnat, però no s’han tingut en compte els diversos requeriments fets per l’Ajuntament a la manera com REE vol tirar endavant el projecte i no hi estem d’acord, perquè posa en perill una zona verda important per a la ciutadania i no s’ha fet un estudi ni de l’impacte ambiental ni de la repercussió que pot tenir en la salut de les persones. Per tot això, a Santa Coloma –ha dit l’alcaldessa- volem la MAT soterrada”.

Suport de la ciutadania

L’Ajuntament de Santa Coloma informarà la ciutadania sobre aquest recurs i li demanarà la seva implicació, en defensa de l’interès general,  afavorint alhora la creació d’un col•lectiu que impulsi una campanya que demani a REE que aturi els projectes previstos i que estudiï alternatives al pas de la MAT per la ciutat, amb el consens social i institucional.

De fet, aquesta tarda està prevista una reunió amb les associacions i entitats veïnals i agents socials de Can Franquesa i Oliveras per tal de consensuar un primer manifest i endegar una campanya de mobilització social.