Santa Coloma reclama el soterrament de la MAT al seu pas per la ciutat

L’Ajuntament de Santa Coloma apel·la al Suprem perquè no es construeixin una subestació i una xarxa elèctrica MAT a la ciutat sense el consens social i institucional.

Presentació del recurs contra el projecte actual de la MAT

Santa Coloma de Gramenet, 6 de juny de 2012.- L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presidit avui una roda de premsa al Centre Cívic del Llatí, on té les seves oficines aquesta setmana pel programa de proximitat “L’Alcaldia als barris”, en la qual ha explicat que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar el dilluns 4 de juny un recurs davant el Tribunal Supremo en el què demana que es paralitzi el projecte de creació d’una subestació elèctrica i una nova xarxa de Molt Alta Tensió (MAT), de 400 kilovolts,  al terme municipal d’aquesta ciutat. Aquests projectes els vol portar a terme Red Eléctrica Española (REE).  L’alcaldessa ha remarcat que l’Ajuntament no hi està d’acord ni en la forma ni el fons d’aquest projecte i recolzarà les iniciatives ciutadanes que es desenvolupin en contra de la MAT tal i com està prevista al terme municipal colomenc.

A l’acte s’ha explicat que l’Ajuntament de Santa Coloma ha realitzat diverses oposicions als projectes de REE des de L’ANY 2007. Els motius que justifiquen el recurs de l’Ajuntament d’impugnació al Supremo són, entre d’altres, aquests:

a)     La instal·lació de la subestació es pretén realitzar a menys de 150 Metres del barri de Les Oliveres i a 75 del barri de Can Franquesa, que compten amb més de 3.300  i 1.300 habitants, respectivament.  Referent a això cal assenyalar que Santa Coloma de Gramenet és un municipi amb aproximadament 120.000 habitants en 4 quilòmetres quadrats de sòl urbà, mitja hectàrea de sòl industrial i, la resta, és la Serralada de la Marina. Per tant, la realitat municipal és la d'un municipi densament poblat, amb escasses zones verdes (318 habitants /Ha de solc urbà segons l'anuari 2010 publicat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).

Aquesta realitat física –diu el recurs- xoca frontalment amb el criteri que ha vingut defensant i aplicant la pròpia REE en altres projectes similars, i especialment en els diferents trams de la línia MAT Sentmenat-Bescanó-Juià-Santa Llogaia i Ramal (Girona), on van proposar allunyar les infraestructures de MAT de 400 Kv un mínim de 500 metres de les àrees urbanes. La població afectada en aquestes poblacions és infinitament menor que la que resultarà exposada a Santa Coloma de Gramenet.

b)     Aquest fet, que en cap moment ha discutit ni la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya ni l'empresa Red Eléctrica Española, es veu agreujat davant la inexistència d'un Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

c)      La nova línia de 400 kv, que REE ha batejat com una modificació de línia, es tracta en realitat de la construcció d'una nova línia elèctrica d'alta tensió de més de 15 km i amb una tensió superior als 220 kv.

Segons el mateix contingut del recurs, estem davant la creació d'una nova línia d'alta tensió, ja que amb aquest inici i aquest final no existeix una línia d'alta tensió de 400 Kv, ni tan sol de 220 kv. L'única cosa que existeixen són diverses línies de 220 kv que comparteixen suports i algunes d'elles també els compartiran amb aquesta nova línia.

Aquest extrem es fonamenta en informe tècnic realitzat per l’empresa MOST Enginyers, que ha analitzat l'arribada dels 400 Kv al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, a partir dels projectes i la documentació que per part de la Direcció general esmentada es va fer arribar durant la tramitació administrativa.

Impacte mediambiental

Passar una línia aèria de 220 *kv a una de 400 *kv –s’explica al recurs- provoca greus implicacions mediambientals: la consolidació d'un corredor elèctric aeri d'alta tensió d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'augment dels nivells dels camps electromagnètics, la creació de noves esteses, torres, pòrtics, etc. L'afectació mediambiental del traçat de les línies existents de 200 kv no és nul·la i tampoc ho serà una vegada convertides a 400 kv.

A això cal afegir els efectes cumulatius dels diferents projectes associats a l'arribada dels 400 kv a Barcelona per Santa Coloma de Gramenet i a les línies d'alta tensió ja existents en el municipi. Entre uns i altres, conflueixen en aquesta zona els projectes de la subestació de 400 kv, l'arribada de la línia de 400 kv, la continuïtat de la mateixa cap a Barcelona i les 4 línies de 220 kv provinents de la subestació de la Roca i de la subestació de Sant Just.

En cap moment –es remarca- s'han valorat ni els impactes ja existents ni els que es produiran per la creació de la nova línia i la construcció de la subestació. I conclou que no s'ha encarregat cap estudi d'impacte ambiental.

Addicionalment –s’explica al contingut del recurs- la línia d'alta tensió nova transcorrerà per la Serralada de Marina.

Concretament –s’exposa-, els terrenys pels quals discorren les línies elèctriques, formen part del Parc de la Serralada de Marina, inclosa a la xarxa de parcs promoguts per la Diputació de Barcelona. Es troba regulat pel Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serra de Marina, de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Tiana. El pla especial qualifica les zones travessades per les línies elèctriques com a zones d'alt interès ecològic i paisatgístic (ZIEP) i com a zones d'interès natural (ZIN). I bona part d’aquest parc, incloent un sector ocupat per les línies elèctriques, també està comprès en el Pla d'Espais d'Interès Natural impulsat i gestionat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i protegit pel Pla especial de protecció del mitjà natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

D'altra banda –conclou l’espai d’arguments en contra del projecte de REE- cal remarcar que la recent evolució i decreixement real de la demanda d'energia elèctrica a Catalunya, que s'explica per l'actual situació de desacceleració econòmica, contradiuen totes les previsions oficials realitzades en els estudis de planificació de la xarxa elèctrica. Aquests estudis són els que han servit de base per a la proposta de realització de la línia i subestació de 400 kv a Santa Coloma de Gramenet. Per això, quant a la demanda en energia elèctrica les necessitats actuals de l'àrea metropolitana de Barcelona ja no justifiquen la urgent necessitat d'executar aquests projectes.

La manca d'urgència també es confirma pel fet que aquesta línia MAT preveu passar per Collserola i tancar l'anella pel Llobregat, i aquest traçat encara no esta ni projectat. Per tant, està pendent un posicionament metropolità sobre la MAT que afavoreixi una implantació ben integrada.

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, que ha estat acompanyada en la presentació pública d’aquest recurs pels regidors i regidores colomencs responsables d’Urbanisme, Jordi Mas; de Medi Ambient, Alexandra Sevilla, i de Promoció de la Ciutat, Susana Abelló, ha dit que l’Ajuntament donarà suport a les iniciatives ciutadanes que es manifestin en contra de la creació de les instal·lacions de la MAT a Santa Coloma tal i com estan plantejades.

És per tot això que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, tot i no estar en contra de la creació d’infraestructures que aportin progrés a la ciutat, vol que es replantegi la forma de fer arribat la MAT, amb estratègies de soterrament, allunyada dels nuclis d’habitants i evitant l’impacte mediambiental.  

Núria Parlon ha remarcat que “aquesta ciutat no està en contra del progrés ni dels mitjans destinats a millorar la qualitat de vida del seu veïnat, però no s’han tingut en compte els diversos requeriments fets per l’Ajuntament a la manera com REE vol tirar endavant el projecte i no hi estem d’acord, perquè posa en perill una zona verda important per a la ciutadania i no s’ha fet un estudi ni de l’impacte ambiental ni de la repercussió que pot tenir en la salut de les persones. Per tot això, a Santa Coloma –ha dit l’alcaldessa- volem la MAT soterrada”.

Suport de la ciutadania

L’Ajuntament de Santa Coloma informarà la ciutadania sobre aquest recurs i li demanarà la seva implicació, en defensa de l’interès general,  afavorint alhora la creació d’un col·lectiu que impulsi una campanya que demani a REE que aturi els projectes previstos i que estudiï alternatives al pas de la MAT per la ciutat, amb el consens social i institucional.

***Adjuntem arxiu amb plànol informatiu.

Per a més informació:


Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Dori Morillo / Ana Belén Pérez
93 462 40 13 / 618 045 488 

comunicacio@gramenet.cat