Santa Coloma de Gramenet, primer municipi català que és seu de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya per a resoldre reclamacions

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Agència Catalana del Consum han signat avui dimecres un conveni que permet la realització de vistes arbitrals sense haver de desplaçar-se fora del municipi, en format de videoconferència o presencial.

###NEWS_VIDEO_1###

Amb aquest conveni el Govern de la Generalitat avança en la implantació territorial de l’arbitratge, amb el primer acord d’aquestes característiques signat amb un municipi.

El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Jordi Anguera, i l’alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, han signat el conveni de delegació de competències en matèria de consum, que converteix Santa Coloma de Gramenet en el primer municipi de Catalunya que esdevé seu de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

D’aquesta manera, els habitants de Santa Coloma de Gramenet no hauran de desplaçar-se fora del municipi quan hagin de resoldre conflictes de consum amb establiments i empreses de tot Catalunya a través de l’arbitratge, perquè les vistes es faran a la ciutat, concretament a l’Ajuntament, presènciament o amb format de videoconferència. A més, la Junta Arbitral representa un instrument més per dotar el sector comercial colomenc de la solidesa i la competitivitat que, sens dubte, li corresponen.

Aquest conveni és el primer d’aquestes característiques que es signa en un municipi català i té l’objectiu d’avançar en la implantació al territori de l’arbitratge de consum i en l‘apropament d’aquest mecanisme, tant als ciutadans com a les empreses.

L’arbitratge de Consum
És un procediment extrajudicial de solució de reclamacions en l’àmbit de consum, que neix quan les parts enfrontades, en no posar-se d’acord en la solució més adequada, tot i les actuacions de mediació dutes a terme, decideixen posar en mans d’un tribunal arbitral la seva controvèrsia. Les parts es comprometen a complir la resolució que aquest dicti i que té valor de cosa jutjada, és a dir, té els mateixos efectes que una sentència judicial i, per tant, és executable.