Santa Coloma de Gramenet posa en marxa un gran parc solar, el primer de l'estat espanyol ubicat en un cementiri

L'Alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, el President de la Diputació de Barcelona Antoni Fogué, el director general d'Endesa a Catalunya Josep M. Rovira i el responsable de CONSTE Esteve Serret inauguren han inaugurat el parc d'energia fotovoltaica al cementiri municipal, que es converteix en la primera instal·lació d'aquestes característiques a l'estat espanyol.

Amb aquest nou equipament en marxa, Santa Coloma de Gramenet es converteix en ciutat pionera a l'estat Espanyol en la instal·lació de plaques solars en aquest tipus d'equipament i un dels municipis capdavanter en la generació i ús d'energies netes a Catalunya.

L'Ajuntament de Santa Coloma, la Diputació de Barcelona, la companyia Endesa i l'empresa concessionària del cementiri CONSTE han fet realitat un innovador projecte que compren la instal·lació de 1.083 metres quadrats de panells solars fotovoltaics en una superfície de 2.300 metres sobre els sostres dels nínxols del cementiri, amb una potencia instal·lada total de 100 kW.

En aquesta primera fase, el parc generarà  124.374 kWh/any d'energia a l'any, uns beneficis ambientals de 62 tones/l'any de reducció d'emissions de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera.

Amb aquesta nova instal·lació, Santa Coloma disposa de 5 parcs solars en funcionament; en conjunt son 1.000 metres quadrats de superfície de captació solar, el que suposa un estalvi anual de 900.000 kw hora cada any, l'equivalent a l'energia consumida per 320 habitatges de la ciutat.
 
Amb el nou parc solar al cementiri municipal, Santa Coloma continua demostrant el seu compromís per l'estalvi energètic i la cura pel  medi ambient; l'Ajuntament cada dia incrementa la superfície de les instal·lacions solars productores d'energia a tota la ciutat.