Renovada la plaça de la Pau, ubicada a Riera Alta

L’Ajuntament ha remodelat i millorat aquest espai públic, ubicat entre els carrers de Wilson i Santa Eulàlia.

En el marc de les actuacions de millora i remodelació d’espais públics de la ciutat, l’Ajuntament ha renovat la plaça de la Pau, ubicada entre el carrer de Wilson i Santa Eulàlia, un espai per on s’accedeix a la nova escola Riera Alta.

Aquesta remodelada plaça, de 530 m2, consta de dos nivells: en el primer nivell s’ubica l’accés a la nova escola i alhora serveix de zona d’espera i recepció dels nens i nenes a la sortida del centre escolar per part de les famílies. En el segon nivell de la plaça, s’ha condicionat una zona d’esbarjo i jocs per a infants, la instal·lació dels quals s’ha iniciat aquesta setmana juntament amb d’altres elements de mobiliari urbà. Els dos nivells de la plaça es connecten per grades, i pels recorreguts i les escales adaptades a la pendent del carrer.

A la nova plaça també s’han plantat palmeres per suavitzar l’impacte de la façana de la nova escola, a més de bancs i cadires, entre d’altres elements, a més de la renovació total de l’enllumenat, clavegueram i de la instal·lació de fibra òptica.