Programa municipal de control de plagues

S’intensifica el Programa de control de plagues del municipi. Amb la calor s’incrementa la presència d’animals que poden provocar molèsties i l’Ajuntament intensifica els medis de control.

A Santa Coloma de Gramenet en especial, com a qualsevol ciutat de les nostres característiques, amb la pujada de les tempratures, s’incrementa la presència de paneroles i de rates.

L’Ajuntament disposa d’un contracte de control de les plagues urbanes. Aquest any s’ha incrementat les actuacions de control a les zones de més risc de la ciutat  per tal de garantir el control, eliminació i desinfecció.

L’acció serà coordinada amb altres serveis municipals: neteja d’embornals, campanyes de sensibilització, rentatge i desinfecció dels contenidors i reforç de la neteja en zones i períodes sensibles en aquests mesos de més calor per tal d’augmentar l’efectivitat i durada de les actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció.

Parc Fluvial del Besòs

S’han iniciat els mostrejos i tractaments contra la presència de mosquits a l’entorn del Parc fluvial del Besòs. Aquest insectes , que no piquen, generen núvols molestos que es situen sobre les persones que passegen o estan a les terrasses. El tractament sobre les larves que viuen als llims del Besòs s’ha mostrat efectiu al llarg dels anys que s’ha estat efectuant.

Sorrals

Per tal de garantir la neteja dels sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, També es fa una analítica anual a tots els sorrals que hi ha a les escoles i a totes les places, parcs públics i espais canins de la ciutat  (més de 60 sorrals); una analítica que es repeteix en una segona revisió si surt algun indici que així ho recomani. I en aquest cas es realitza un tractament o fins i tot un canvi de la sorra.

Piscines municipals

L’Ajuntament encarrega una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que tenen usos públics (Fondo, can Zam, Raval, Torribera i CEE J. Sol), com a reforç de la normativa específica que obliga a les empreses concessionàries a aplicar les seves pròpies mesures de neteja i desinfecció. Els resultats de l’auditoria es traslladen a les empreses i es realitzen , si cal, les correccions pertinents.

Fonts naturals

Per completar les accions de prevenció, l’Ajuntament fa dues  analítiques anuals a les fonts naturals periurbanes sempre que tinguin aigua i ragi un mínim cabal (Bóta, Sant Roc i Alzina) per comprovar l’estat de l’aigua. Recordar, en tot cas, que aquestes fonts disposen d’aigua no tractada i d’un origen natural.

Tot i les característiques orogràfiques i demogràfiques de la nostra ciutat i la proximitat del riu, que la fan un espai molt propens a les plagues urbanes sobretot en èpoques de més calor, és fonamental la col•laboració de tothom (institucions, empreses i ciutadania) per tal de mantenir la ciutat més neta i amb menys focus d’atracció. Amb aquestes mesures conjuntes i amb la col•laboració ciutadana podrem aconseguir una ciutat més neta i més saludable.

Mosquit tigre

El mosquit tigre es cria sobretot en recipients domèstics que hi pot haver en qualsevol pati o balcó, Un 80% dels focus estan en propietats privades i a qualsevol altura, des d’un hort a la terrassa d’un àtic. No sol reproduir-se en aigua en moviment ni en grans superfícies com les piscines, el llac de Can Zam o la vora del riu, però no obstant això, l’Ajuntament hi fa tractaments periòdics.

Per combatre’l, la prevenció és el millor mètode. S’han d’eliminar els llocs on puguin multiplicar-se les larves; aplicar-hi insecticides no és efectiu perquè es dispersa ràpidament i perquè el mosquit cria en molts llocs diferents i en petites quantitats.

L’Ajuntament insisteix en la importància de mantenir els patis i balcons sense racons amb aigua estancada, que és on creixen les larves. Cal estar alerta sobretot amb els plats dels testos, garrafes d’aigua, safareigs, canelons de desguàs de les teulades, escletxes entre rajoles trencades de la terrassa, plats de menjar de gossos i gats, galledes de fregar...

No és efectiu fumigar ni utilitzar insecticides, perquè estan molt dispersos i crien larves en moltíssims llocs alhora. Per fer net i eliminar-les n’hi ha prou buidant l’aigua i posant el recipient cap per avall. El mosquit adult difícilment es mou més d’un quilòmetre a la rodona d’on hi ha les larves. Per tant, si eliminem els recipients on puguin criar les larves,  n’eliminarem el risc.

Si estem en una zona amb presència de mosquits (ratlles blanques al cos i fins a 10 mm de longitud) i no els podem evitar, sí que podem esquivar les picades. En aquest cas, hem de posar-nos màniga llarga, sobretot durant el dia, en llocs humits i amb ombra, i col•locar mosquiteres si dormim amb les finestres obertes.

Si tot i amb això ens pica, hem de rentar bé la picada amb aigua i desinfectar-la. Si persisteix la molèstia, o si ens  fa reacció i la zona  es manté dura i calenta, és recomanable consultar el metge.

A Santa Coloma, l’empresa que fa el control de plagues de l’Ajuntament té un pla específic de tractament d’embornals i espais de risc amb larvicida, però només és efectiu en casos en què es pugui delimitar l’espai. Per a la resta, és fonamental la col•laboració ciutadana. No hi ha problema en piscines ni en basses plenes, només poden niar les larves quan queden pocs centímetres d’aigua estantissa.

Aus urbanes

La lluita contra els insectes i les plagues és una mostra d’actuació conjunta de l’Ajuntament i la ciutadania. A més de les molèsties pròpies de les plagues, les aus urbanes (coloms, tórtores...) també són una font d’insalubritat. L’ordenança municipal prohibeix donar-los menjar per evitar que es concentrin i que amb les seves deposicions, o per contacte amb les potes, escampin paparres i altres insectes que poden picar o transmetre malalties.

Informació

Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, us podeu adreçar a les dependències de l’OIAC o al Servei de Medi Ambient  i Higiene Ambiental de l’Ajuntament (pl. de l’Olimp, s/n), on s’atenen les incidències. Aquest treball conjunt és imprescindible per aconseguir que la ciutat estigui lliure de plagues i més neta.