Informació sobre la vespa asiàtica

Inicialment, el protocol d'actuació davant del dubte de presència d’un niu o rusc de possible vespa o abella és el mateix. Cal avisar la Policia Local, que precintarà l’entorn per tal que no s’hi acosti ningú.

La vespa asiàtica (Vespa velutina) és oriünda del sud-est asiàtic, però s'està estenent per Europa des que es va detectar a França (2004), i després es va anar desplaçant per la façana cantàbrica i Portugal. En el cas de Catalunya, s’ha detectat per sota els Pirineus i tot el litoral.
És una espècie invasora que ha arribat per quedar-se, atès que no té un depredador efectiu, i en el nostre territori disposa de molts recursos perquè som de les zones de més abelles i més productores de mel d’Europa.

Característiques


És una depredadora de les abelles i és similar a les vespes autòctones, de les quals es pot diferenciar pel fet de tenir una única franja groga i més ampla a l'abdomen. Una vespa asiàtica obrera sol fer uns 2,5-3 cm de longitud (la reina fa uns 3,5 cm). Fa un rusc a la primavera amb una textura similar al paper maixé i de fins a 80 cm de diàmetre.

No és especialment agressiva per a les persones però mata moltes abelles i és un problema afegit en l'apicultura, per la competència pol•linitzadora i perquè s’alimenta del seus ruscs i de les pròpies abelles. Sol ser força més gran i més fosca (una de les varietats que predomina és pràcticament de color negre).

Hàbitat

En zona urbana sol instal•lar els vespers a les branques altes dels arbres i prop de rius o rieres, perquè busca humitat i ombra, però també ho fa en porxos i racons sota teulades, sota les monges de les xemeneies, casetes de gossos...sobretot si és una segona residència, un magatzem o una casa que no estigui arran de carrer (són espais més silenciosos i més tranquils). Mentre busquen l’espai definitiu algunes fan nius transitoris directament a terra.

En general, les vespes tenen més facilitat per nidificar en qualsevol lloc (les abelles solen ser més inaccessibles perquè ho fan prop de la font de pol•len), de manera que és més probable que les persones i altres animals entrin en contacte amb els seus nius.

El principal perill és que tot i no ser agressiva d’entrada, sí que pot picar quan se la molesta.
Tot i això, fins avui no s’han trobat assentaments estables a l’àrea metropolitana de manera extensiva.

La picada


El problema rau en què en ser més grans, la dosi que inoculen de verí és força superior a una vespa normal, i aquest fet fa que puguin ser perilloses per a les persones que en són al•lèrgiques. Si algú sospita que ho és pels antecedents de picades d’abella o vespa autòctona, cal que n’estigui informat i preparat per si fos el cas.

En cas de ser una persona al•lèrgica, és convenient consultar-ho amb el metge de família o en el CAP corresponent, per saber com actuar en cas de picada per contrarestar la reacció anafilàctica.

El problema mediambiental


La seva presència ha empitjorat l’estat de les abelles comuns, que pateixen una mortalitat cada cop més elevada per causa dels pesticides i de la falta de plantes pol•linitzadores, i això fa que cada cop siguin més “urbanes” i ens trobem amb més ruscos dins del nucli urbà.

En conseqüència, la vespa asiàtica també té tendència a acostar-se a nuclis urbans perquè hi troba abelles per depredar. Per norma general les vespes s’alimenten de larves d’altres insectes, però en el cas de l’asiàtica també ataca i s’alimenta directament d’abelles adultes.

El comportament és molt semblant a les abelles i vespes comunes perquè també ingereix nèctar, a banda d’altres aliments. Es diferencien en què les abelles solen ser colonials, i les vespes més solitàries, sobretot en el cas de l’asiàtica, que si de cas forma grups més reduïts.

En resum, en ser una espècie invasora, depredadora d’abelles (espècie protegida) i que pot presentar risc sanitari, si se’n detecta un niu o vesper s’ha d’avisar i eliminar.

Protocol d’actuació

Inicialment, el protocol davant del dubte de presència d’un niu o rusc de possible vespa o abella és el mateix.

Cal avisar la Policia Local, que precintarà l’entorn per tal que no s’hi acosti ningú. Si no se les molesta molt probablement no picaran. A continuació la Policia Local ens avisa al Servei de Medi Ambient i Higiene Ambiental de l’Ajuntament que gestionarem la retirada del rusc.