Pla de qualitat democràtica

El dijous 6 (18.30) es presenta a la Biblioteca Singuerlín el procés participatiu per redactar el nou Reglament de govern obert i participació ciutadana i el disseny del Pla de qualitat democràtica.

El proper dijous 6 de febrer (18.30) tindrà lloc a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré (plaça Sagrada Familia s/n) la presentació del procés participatiu per redactar el nou Reglament de govern obert i participació ciutadana i el disseny del Pla de qualitat democràtica. Dijous començarà, doncs, una fase de reflexió i debat públic on la ciutadania podrà fer-hi aportacions.

Fernando Pindado, advocat i expert en polítiques públiques i qualitat democràtica, intervindrà en aquest acte de presentació. Hi parlarà del significat del govern obert, com a pauta per avançar i superar la crisi del model actual, amb més i millor democràcia i una Administració que posi la ciutadania al centre de l’acció pública. La redacció col·lectiva del Pla de qualitat democràtica suposa un model de participació ampli i transformador cap a una visió més àmplia de la democràcia.
Tot plegat ens porta a parlar de millor representació (transparència i rendició de comptes) i més participació (multiplicitat de canals), així com de la implicació directa de més agents socials. Apostar per un govern de la ciutat obert vol dir reconèixer la saviesa de la societat i la capacitat de les organitzacions i de la població.

Les persones interessades a participar-hi tenen una primera oportunitat el dia 6. Després hi haurà diversos debats públics, les dates dels quals anirem publicant en els mitjans de comunicació municipals.