Obres d'urbanització de l'entorn de la comissaria dels Mossos

Després de l'aprovació del projecte per part de la Junta del Govern Local, en els pròxims mesos començarà la segona fase de l'urbanització de l'entorn de la comissaria dels mossos d'Esquadra, a la nova plaça de Josep Tarradelles (La Guinardera).

La segona fase contempla l'urbanització del recorregut de vianants que uneix la citada plaça -construïda a la primera fase del projecte- i el carrer de Milton. També inclou la instal·lació d'una rampa i dues escales mecàniques, que formen part del Pla de Mobilitat i Accessibilitat per a Vianants, promogut per l'Ajuntament, i la creació d' espais verds que resoldran els desnivells entre els accessos i la zona del mirador pròxim al carrer de Milton.

Aquesta segona fase finalitza un projecte urbanístic més ampli, mitjançant el qual s'han desenvolupat diferents actuacions al barri de La Guinardera. Entre d'altres, destaca la construcció de la comissaria dels mossos D'Esquadra, la urbanització del carrer de Cervantes i el carrer del Romaní (via d'accés a la comissaria), la construcció d'un pàrquing públic subterrani i la primera fase d'urbanització de tot l'entorn.