Obres de millora de la xarxa d'aigües a la zona de Beethoven, Massenet i Joan Valentí Escalas (ACTUALITZADA)

Han començat els treballs de millora de la canalització al Fondo.

Dins de les obres de renovació de la xarxa i millores del subministrament al barri del Fondo que està duent a terme Aigües de Barcelona, aquest dimecres comença aquesta intervenció en el tram del carrer Valentí Escales. Aquests treballs de reposició i renovació de la xarxa ja van començar la passada setmana als carrers Massanet i Beethoven. Les obres s'estan executant de manera que es minimitzi el seu impacte entre els veïns i veïnes i els establiments locals. Tenen una durada prevista màxima d'uns 14 dies aproximàdament en tractar-se d'una estimació feta en base al serveis que hi ha a la zona.

Obres a la zona de Beethoven-Massenet-Joan Valentí Escalas

Els treballs de millora de la xarxa de canalització d'aigües en aquesta zona del Fondo consisteixen en l'obertura de cales de les escomeses i connexions. Tot seguit, es fa la instal·lació de tub provisional d’obra i les connexions d'aquest provisional. La intenció es deixar el tub actual fora de servei i evitar un nou tall de subministrament, que només succeirà durant unes poques hores el dia de la connexió definitiva (s’avisarà amb antelació al veïnat). 

En soterrar el tub provisional aquestes obres no tindran afectació als pàrquings, i s'habilitaran accessos amb planxes a les porteries, pàrquings i negocis. 

Especificitats de les obres al carrer Massenet

Es vol renovar de forma preventiva el carrer Massenet. S'instal·larà una vàlvula per minimitzar l’afectació en cas d’incidències a la canonada del c\Massenet amb Passatge Massenet i un cop finalitzades les obres al carrer Beethoven també es procedirà a la seva renovació. 

Més treballs de millora

En el pla d'obres dissenyat per Aigües de Barcelona per aquest 2019 s'inclouen d'altres actuacions a les canalitzacions de la nostra ciutat, com la renovació del tram del carrer Major, entre els números 19 i 33, i el del tram Dalt de la Ciutadella-Pare Benet; les pavimentacions a Salzereda del número 54 al 92, i a Sanatori amb Avinguda Vidal i Barraquer; a més de l'instala·lació de noves vàlvules a Gènova, Rambla Fondo, Mas Marí i passeig Salzereda.