Obres als carrers de Sant Ignasi, Sant Josep Oriol i passatge Caralt

El proper dilluns 29 de juny, l'Ajuntament començarà les obres de reurbanització del carrer Sant Ignasi, al tram comprès entre el carrer Milà i Fontanals i la Plaça Sagarra.

Amb una superfície d'intervenció de 1.480 m2 i una inversió d'uns 500.000 euros procedents del Fons d'Inversió Municipal (FIM), es realitzarà la millora de la xarxa de serveis urbanístics –instal·lacions de llum, telefonia, gas i col·locació d'una nova xarxa de reg- entre d'altres aspectes. Com a d'altres actuacions a la ciutat, se seguiran criteris de sostenibilitat, sobretot quant a l'estalvi energètic, la utilització de materials de baix impacte ambiental i de fàcil manteniment i reposició, i a la minimització de la contaminació lumínica. Durant els quatre mesos que durin les obres, es realitzarà el tall d'aquesta via, al tram esmentat, però els vianants i vehicles podran travessar el carrer per les zones indicades. Com a d'altres actuacions del FIM, per realitzar aquest projecte s'han gestionat noves contractacions de persones que estaven en situació d'atur laboral, a través de l'empresa municipal Grameimpuls.

Prioritat del vianant al Passatge Caralt i Sant Josep Oriol

D'altra banda, durant la primera quinzena de juliol començaran les obres d'urbanització del passatge Caralt i de Sant Josep Oriol. En el cas de Caralt, la intervenció correspon a tot el passatge, amb una superfície total d'actuació de 1.295,86 m2, i que concebrà aquesta via com una plataforma única en tot el seu recorregut i de secció asimètrica, fet que suposa crear una prioritat invertida en benefici del vianant i moderar la velocitat dels vehicles.
A més de la pavimentació de la via, el projecte inclou la formació d'una línia divisòria entre la vorera i la calçada mitjançant la plantació d'arbres, instal·lació d'il·luminació i pivots, entre d'altres elements.
El projecte d'urbanització del carrer Sant Josep Oriol inclou una actuació en tota la via, amb una superfície de 457,60 m2. En aquest cas, també es realitzarà una plataforma única en tot el seu recorregut per crear una prioritat invertida, aconseguint així la “pacificació” del trànsit de la zona, com s'ha aconseguit amb d'altres vies pròximes al Mercat Sagarra. L'actuació inclou la pavimentació de la calçada i de les voreres, la renovació de tota la xarxa d'il·luminació pública, la instal·lació de pivots per evitar l'aparcament de cotxes i de papereres, entre d'altres elements de mobiliari urbà. En aquesta via, recentment, s'ha iniciat la renovació de tota la xarxa de clavegueram, en una actuació a la qual també s'inclou el carrer Major; en conjunt, un projecte que forma part del FIM.