Nova convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació i instal·lació d'ascensors

La Junta de Govern Local ha aprovat les bases per a les sol·licituds d'ajuts municipals per a la rehabilitació i instal·lació d'ascensors a l'àmbit de la Llei de Barris (barris del Fons, El Raval, Santa Rosa i Safaretjos). El termini presentació és del 21 d'abril a 28 de novembre. L'Ajuntament destinarà a aquest fi 2.245.000 EUR.
La mateixa Junta va acordar les bases per a la sol·licitud d'ajuts municipals en 2008 per a la instal·lació d'ascensors (només ascensors) en els barris dels Oliveres, Can Franquesa, Guinardera i Can Calvet. El termini presentació és del 21 d'abril a 28 de novembre. Per a aquest fi l'Ajuntament ha acordat destinar 500.000 EUR.
D'altra banda, es va aprovar l'ajut a 65 comunitats dels barris de Llatí, Can Mariner, Centri, Riu Nord, Riu Sud, Cementiri Vell, Riera Alta i Singuerlín per un valor de 1.456.142,30 EUR corresponents a la convocatòria del 2007. En el mes de maig s'obrirà la convocatòria del 2008 per a aquests barris.
Cal assenyalar que des que s'han iniciat les campanyes d'ajut municipals per a la rehabilitació i instal·lació d'ascensors, l'Ajuntament ha atorgat 2.765.463,71 EUR i s'han beneficiat 124 comunitats.

El test d'edifici

El 10 de març va començar el termini de sol·licituds del TEDI (test d'edifici) , document tècnic imprescindible del qual s'ha de disposar abans de realitzar una sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació d'edificis i/o per a la instal·lació d'ascensors en comunitats de veïns. Així com el I.I.I. (informe intern d'idoneïtat) per a habitatges unifamiliars i/o habitatges per a ús propi. L'últim dia de presentació serà el 14 d'abril.
Per lliurar les sol·licituds, se sol·licitarà cita prèvia i aquestes es presentaran a l'Oficina Local d'Habitatge (OLH). Oficines de Gramepark.
Totes les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model normalitzat, acompanyades d'una fotografia de la façana, acta de la Junta de Propietaris on consti l'aprovació de les obres que es pretenen executar, l'autorització al president o persona que representi a la comunitat per signar i presentar la petició i actuar en nom d'aquesta a efectes de notificacions i tràmits administratius.