Nova campanya d’excavació al poblat ibèric Puig Castellar

Aquests treballs formen part del projecte “El Puig Castellar i el poblament ibèric a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Pla de recerca 2014-2017”, el qual s’inclou en el projecte més ampli d’actuacions iniciades a l’any 1997 per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Durant aquest estiu, els treballs arqueològics al poblat ibèric Puig Castellar continuen un any més. Dilluns 27 de juny es va iniciar una nova campanya d’excavació al jaciment, realitzada amb alumnes del grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, que estudien i fan pràctiques d’excavació arqueològica in situ durant les properes dues setmanes. Sota les ordres de Conxita Ferrer, arqueòloga directora de l’excavació, i de Jaume Noguera, professor del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la UB, els alumnes s’han organitzat en diferents grups de treball i excaven diferents espais del jaciment, tant a la zona est com nord/est del jaciment. Es tracta de tres nous recintes i la continuació de la muralla o mur de tancament del poblat, que situa el límit del Puig Castellar per aquest sector. Aquest treball de camp es complementa amb el treball de laboratori que es porta a terme al Museu Torre Balldovina, de neteja, siglatge i dibuix arqueològic del material exhumat durant les excavacions.

Un projecte per a un futur parc arqueològic

Aquests treballs formen part del projecte “El Puig Castellar i el poblament ibèric a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Pla de recerca 2014-2017”, el qual s’inclou en el projecte més ampli d’actuacions iniciades a l’any 1997 per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet encaminades a millorar el coneixement, la conservació i la dinamització social del jaciment, i convertir-lo en parc arqueològic.