Nou servei de detecció i reducció de la pobresa energètica

Aquest dilluns 8 d'abril comença a funcionar una oficina d’atenció a la ciutadania que té com a finalitat afrontar els casos de pobresa energètica que s’originin a Santa Coloma de Gramenet.

Visita de l'alcaldessa, Núria Parlon, a la nova oficina de pobresa energética

El Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica és un nou mitjà de l’Ajuntament per contribuir a combatre la situació de pobresa energètica que pateixen moltes famílies colomenques.  El punt d’atenció estarà ubicat a l’Oficina Local d’Habitatge, que a la nostra ciutat ja actua com a finestreta única per a la demanda d’informació i ajudes vinculades a l’habitatge. L’alcaldessa Núria Parlon, ha visitat avui les dependències d’aquesta oficina, on s’ha entrevistat amb les persones que hi prestaran servei.
 
Fins ara els serveis socials municipals han donat suport a les famílies en situació de vulnerabilitat per tal d’evitar talls en els subministraments de les seves llars, en compliment de la Llei 24/2015. La nova oficina té com a objectiu universalitzar aquest servei.
 
En els darrers 10 anys l’Ajuntament ha detectat un increment de veïns i veïnes amb dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques de consum de gas, aigua i electricitat.
 
El nou Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica s’adreça a tota la població, però en especial a les persones que pateixen pobresa energètica i a les que tenen algun indicador de vulnerabilitat. En aquest darrer grup figuren les persones que tenen dificultats econòmiques i laborals (aturades, amb contractes precaris, amb manca d’ingressos, etc.), les que estan en situació de dependència o que pateixen alguna dificultat sociosanitària que requereix la connexió a aparells elèctrics, les que pateixen malalties que podrien estar relacionades o agreujar-se per la pobresa energètica (bronquitis crònica, problemes cardiovasculars, depressió) o les persones que viuen en habitatges en males condicions habitabilitat (goteres, humitats).
 
Els objectius generals de la nova oficina seran, doncs, combatre la situació de pobresa energètica, garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments bàsics, i millorar l’eficiència de les llars del municipi, posant especial interès en les llars més vulnerables.
El Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica treballarà també en la sensibilització de la població sobre la importància de la millora de l’eficiència en el consum energètic i en la prevenció davant situacions de pobresa energètica, a través de la coordinació amb altres serveis del territori.
 
Prestacions de la nova oficina
 
Les principals prestacions del Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica seran aquestes:

 • Informació bàsica sobre aspectes vinculats als subministraments bàsics a la llar: hàbits, bo social, bo tèrmic, optimització horària, mesures d’aïllament, entre d’altres.
 • Apoderament ciutadà sobre aspectes vinculats al dret a l’energia i als subministraments.
 • Diagnosticar la situació de l’habitatge, la despesa i l’ús energètic de la família.
 • Assessorament energètic i de millora del confort tèrmic.
 • Intervencions a les llars, detectant situacions greus o d’urgència en relació amb els subministraments, així com realitzar petites reparacions in situ, com posar ribets a les finestres o portes, canvi de bombetes, etc.
 • Protecció de les persones vulnerables: acompanyament i gestió en l’aplicació de la Llei 24/2015.
 • Gestions en/amb les companyies elèctriques: canvis de titularitat, canvi de comercialitzadora de referència, canvis de tarifa, discriminació horària, canvis de potència, eliminació de serveis extres, gestió bo social, derivació per gestió de butlletí, etc.
 • Gestions en/amb les companyies de gas: canvi de titular, canvi de comercialitzadora, eliminació de serveis extres.
 • Gestions en/amb la companyia d’aigua: gestió tarifa social i gestió fons social.
 • Instal·lació material per a la reducció de consum, millora de l’eficiència energètica i equips que faciliten els canvis de comportament.
 • Coordinació amb Serveis Socials, Habitatge, i altres serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 • Educació en hàbits respecte a l’ús d’electrodomèstics, etc.
 • Regulació de la temperatura de la caldera i altres electrodomèstics.
 • Realització d’accions en la comunitat: tallers, punts informatius i d’assessorament.

Recordem que l’Oficina Local d’Habitatge està situada dins les dependències de l’empresa municipal Gramepark, a la plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n (barri del Raval).  L’horari d’atenció és aquest: dilluns i dijous de 9.00 a 15:00 hores, dimarts i dimecres de 9:00 a 18:00 hores i els divendres de 9:00 hores a 14:00 hores. El telèfon de contacte és el 93 385 94 56 i l’adreça electrònica pobresaenergetica@gramepark.cat.