Més senyals orientatives per a vianants

Amb l'ampliació de la senyalització orientativa s'ha aconseguit millorar la informació per als veïns i veïnes i pels turistes i visitants de fora de la ciutat.

A les darreres setmanes s’ha ampliat, de manera important, la senyalització orientativa per a vianants; passant d'un total de 13 conjunts que indicaven 3 itineraris, a un total de 56 conjunts, que indiquen multitud d'itineraris diferents entre l'avinguda de Pons i Rabadà (al sud), la parada de Metro L9 de Can Zam (al nord), el parc fluvial del Besòs (a l'oest) i l'estació Metro L1 Fondo (a l'est).&

Amb aquesta ampliació de la senyalització orientativa per a vianants, s'ha aconseguit millorar la informació per als veïns i veïnes i pels turistes i visitants de fora de la ciutat. També s'aconsegueix promocionar la mobilitat a peu, afavorint la mobilitat no motoritzada, d'acord amb el que es proposa al Pla de Mobilitat Urbana (PMU). Finalment, també es millora la intermodalitat en la mobilitat a la ciutat, ja que la majoria d'itineraris indicats tenen com a origen o destinació les estacions locals de la xarxa de metro de la L1 i la L9.