Més recursos i serveis per millorar la qualitat de vida de la gent gran

El 19,6% de la població és major de 65 anys. El 20% són persones que viuen soles. L'any passat 4.023 persones van rebre alguna atenció domiciliària dels Serveis Socials. L'any passat l'Ajuntament va destinar més de 3,3 milions d'euros a aquest servei

A la nostra ciutat hi viuen 23.545 persones majors de 65 anys, el 19,6% de la població (dades del padró municipal a 1 de gener de 2018). L'últim Informe Social de 2016 estableix que 4.638 persones grans viuen soles, el 20,3% i 919 són majors de 85 anys, sobretot dones. Responent a les necessitats d'aquest col·lectiu especialment vulnerable, l'Ajuntament continua augmentant les prestacions i serveis d'atenció personalitzada, de suport familiar i ajuda en els domicilis propis, així com els programes d'oci i entreteniment. L'objectiu és millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, fomentar la seva autonomia personal i facilitar el seu dia a dia, especialment en situacions de dependència, de dificultats de mobilitat, de manca de recursos econòmics o situacions de solitud.

Dins dels recursos municipals adreçats a la gent gran destaca el programa de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària (SSAD). Només l'any passat, 34.023 colomencs i colomenques van rebre algun d'aquests serveis. Els usuaris i usuàries són persones amb manca d'autonomia personal o amb problemàtiques familiars especials. El servei de Teleassistència és dels més utilitzats; el 2017 es van beneficiar 2.972 persones. Un servei que els connecta amb professionals les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i que ofereixen suport preventiu en situacions crítiques, caigudes i / o emergències mèdiques a més de contacte diari. Un altre servei destacat és el d'ajuda a la llar. L'any passat aquest servei municipal va ser prestat a 953 colomencs i colomenques i es van realitzar 157.016 hores de treballs en les llars de gent gran.

Els àpats a domicili i les millores o adaptacions en habitatges també s'inclouen en els serveis que es presten a la tercera edat. Només l'any passat gairebé un centenar de persones van rebre a casa seva un menú diari adaptat a les seves necessitats de salut i es van realitzar 52 intervencions de reformes bàsiques per garantir condicions d'accessibilitat, seguretat i higiene en les llars de persones amb problemes de mobilitat. També hi ha un Servei de Transport Adaptat Regular i Esporàdic, per a trasllats fins a centres de dia o desplaçaments a l'àrea metropolitana de Barcelona. En 2017, 775 persones van fer ús d'aquest servei. Per sol·licitar algun d'aquests recursos, cal contactar amb el Telèfon d'Atenció a les Famílies (93 462 40 77). La ciutat també ofereix programes d'oci, activitat física, voluntariat i associacionisme especialment pensats per a majors de 65 anys.