Més de mil accions de millora de l'espai públic amb els plans d'ocupació

Els 147 treballadors i treballadores dels Plans dOcupació han realitzat fins al 31 doctubre més dun miler dactuacions de millora de lespai públic a la nostra ciutat.

S'han executat actuacions de l'entorn urbà com a pintura horitzontal, adaptació de passos i voreres i reparació de mobiliari urbà, entre d'altres treballs. Pel que fa a jardineria i neteja, s'han fet tasques de desbrossament i manteniment del verd urbà en diverses zones de la ciutat, i s'han realitzat a més tasques de suport als serveis municipals com la desinfecció dels jocs infantils a parcs i places, eliminació de grafits, manteniment d'escocells, recollida d'excrements, replantacions o esbrossament de les zones que limiten amb la muntanya.