Més 7.600 persones reben ajut municipal al 2013

Els Serveis Socials municipals van atendre l’any passat més de 21.000 persones, un 17,4% de la població colomenca. El número total d’ajuts atorgats ha crescut un 69% respecte a l’exercici anterior.

L’Ajuntament ha incrementat els ajuts del fons de Contingència Social durant l’any 2013 en tots els àmbits -la inversió final ha estat de 572.151 euros-, excepte en necessitats bàsiques que ja estan cobertes amb el Programa de Beques de Menjador i gràcies també a l’impuls del Menjador Social.  La gran part de les subvencions, un 64%, s’han destinat a aspectes relacionats amb l’habitatge, com l’accés a un pis de lloguer (149.704€), els subministraments de llum, gas i aigua (109.796€) i a la subvenció d’impostos municipals a families amb menys recursos económics. Més de 5.000 persones s’han beneficiat d’aquest tipus d’ajut, unes 2.000 més que l’any anterior.

L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, ha detectat un important augment de la petició d’ajudes en relació a la problemàtica social familiar que s’ha traduït en un increment molt significatiu (400%) dels ajuts en integració sociolaboral (adquisició de material d’estudi i transport, i cursos de formació), un 270% en temes de salut (peticions de medicaments, oftalmologia i odontologia), un augment del 170% en manca de recursos (despeses urgents, trasllats, tràmits i subvenció d’impostos municipals) i un 116% en atenció socioeducativa (ajudes a l’escolarització, activitats extraescolars  i educació infantil de 0 a 3 anys). 

Contra la pobresa energètica

La situació de crisi econòmica ha provocat la dificultat de moltes famílies per atendre les despeses de subministrament energètic. El circuit bàsic municipal que s’aplica en les subvencions per al pagament dels rebuts de llum i gas, un cop el ciutadà o ciutadana rep la carta del tall del subministrament,  implica un estudi de la situació social d’aquesta persona, seguit d’una recomanació de negociació del deute amb la companyia subministradora, via ajornament  o establiment d’una tarifa social. En el cas de no poder aconseguir-ho, des dels Serveis Socials s’elabora un informe que si és favorable permet el pagament d’aquesta despesa directament des de l’Ajuntament a la companyia de llum i gas. A més, l’entrada en vigor el passat 23 de desembre d’un decret de la Generalitat de Catalunya que obliga a no tallar aquests subministraments entre els mesos de novembre i març, ja s’està aplicant a Santa Coloma des de fa uns dies, amb l’elaboració d’un informe que la familia afectada necessita presentar a la companyia de llum o gas, per evitar la interrupció del servei. El decret parla d’un ajornament del deute, mai de la seva liquidació, i estableix un pagament en funció de l’acord entre usuari i empresa subministradora.

Acord amb Aigües de Barcelona

En el cas del rebut de l’aigua, el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Aigües de Barcelona facilita que s’accedeixi a una reducció d’uns 24€ en el cost de la factura mensual i el compromís de no tallar el subministrament, si finalment no s’ha pogut renegociar el deute amb la companyia d’aigües. Actualment són més de 200 les famílies colomenques que es beneficien d’aquest acord.