L'Oficina Local d'Habitatge ha gestionat més de 400 contractes d'habitatges de lloguer

Des que en l'any 2004 l'Ajuntament posés en marxa en la nostra ciutat els programes d'intermediació al mercat de lloguer privat, fins avui, han estat 406 els habitatges que s'han llogat a través d'aquest servei públic, allotjant en elles a 786 persones.
El creixent demanda d'aquesta oficina municipal per a la gestió del lloguer de pisos es deu en bona part que els propietaris dels habitatges de lloguer reben garanties davant possibles rendes impagades durant tota la vigència del contracte i, a més, que l'Oficina s'encarrega de totes les gestions relacionades amb aquest acord de lloguer, així com del seguiment de les incidències que puguin sorgir durant la seva vigència.
En aquest sentit, cal assenyalar que un de cada tres propietaris que s'han informat d'aquest servei han decidit signar el contracte de lloguer a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Les garanties ofertes i un a penes 0,1% d'impagats fan d'aquest servei tot un referent per als propietaris de Santa Coloma.