Les polítiques socials de l'Ajuntament tornen a ser qualificades d''excel·lents'

Santa Coloma, un dels 31 municipis d'Espanya i un dels 6 catalans amb aquest reconeixement. Destaquen l'ajuda a domicili (953 persones) i la teleassistència, amb 3.147 persones incorporades.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha rebut aquesta setmana, per segon any, la qualificació de «excel·lència en inversió en polítiques socials» en l'anàlisi dels pressupostos dels ajuntaments de més de vint mil habitants que realitza per tercer any l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials. El nostre Ajuntament és un dels sis de Catalunya, i un dels trenta-u de tot Espanya, d'un total de 404 amb més d'aquest volum de població, que ha rebut aquesta qualificació.

Al costat de Santa Coloma de Gramenet han obtingut aquesta distinció els ajuntaments catalans de Mollet del Vallès, Esparreguera, Molins de Rei, Barcelona i el Prat de Llobregat.

Des de l'any 2010, quan la inversió en polítiques socials es xifrava en 7,4 milions d'euros, fins al 2017, en què la xifra d'inversió municipal en aquest àmbit va ser de 13,2 milions, el pressupost municipal de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha anat augmentant de forma notòria la quantitat destinada a polítiques socials. Des de l'any 2013, la inversió local en polítiques socials s'ha mantingut per sobre dels vuit milions a l'any. Aquesta xifra va arribar als 13,2 milions en l'any 2017 per fer front a les conseqüències de la crisi econòmica, que en aquesta ciutat també ha generat situacions de vulnerabilitat social.

La manca de treball i les dificultats per fer front a l'accés i al pagament de l'habitatge són els principals problemes de les famílies joves. Els problemes d'atenció a les persones grans soles, majoritàriament dones, han centrat bona part de l'increment de recursos municipals. En aquest àmbit, destaca el creixement de l'ajuda a domicili, amb més de 953 persones, i el programa de teleassistència, amb 3.147 persones incorporades.

En una dècada, la inversió social ha crescut en més de 6 milions a l'any

Garantir una alimentació suficient ha centrat també bona part de l'esforç municipal, sent el programa de beques de menjador, amb 3.249 nens i nenes becats, un dels que més ha crescut.

L'anàlisi s'ha fet sobre els pressupostos liquidats el 2017 que publica el Ministeri d'Hisenda. El criteri que es té en compte per emetre qualificacions sobre les polítiques socials que desenvolupen els ajuntaments és econòmic i inversor; s'avalua que no s'hagi reduït la inversió social per habitant en relació a l'any anterior.

L'Ajuntament compleix aquesta condició, ja que en aquesta ciutat no només no hagut un retrocés en la inversió en polítiques socials, sinó que s'ha produït un increment sistemàtic, especialment durant l'última dècada, passant de 7,4 milions el 2010 a 13,2 milions el 2017. En el mateix estudi s'assenyala que, de els 404 ajuntaments estudiats, 40 d'ells poden qualificar-se de pobres i 56 estan en precari per la seva poca inversió en polítiques socials.

Esforç inversor

En la comunicació enviada a l'alcaldessa per comunicar el nivell d'excel·lència del nostre Ajuntament en polítiques socials, es reconeix l'esforç pressupostari realitzat, l'aposta per elevar la inversió social i la vocació demostrada d'atendre els veïns i veïnes des d'uns Serveis Socials dignes i de qualitat.