Les oficines dels Serveis Territorials de l'Ajuntament es traslladen a les noves dependències a la plaça de l'Olimpo

El 15 de desembre s'obriran al públic les noves oficines dels Serveis Territorials de l'Ajuntament a la plaça de l'Olimpo, dependències que fins ara estaven al carrer del Doctor Ferran, 24. A partir de dilluns, les noves instal·lacions seran operatives i oferiran els serveis de consulta i tràmits habituals de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

El Gabinet d'Acció Territorial, fins ara a la plaça de Joan Manent, es traslladarà també en dates pròximes. Les noves oficines ocupen un espai distribuït a les plantes baixa i -1. Tant la climatització com la instal·lació d'aigua, entre d'altres aspectes, s'han dissenyat seguint criteris d'estalvi energètic.

A les oficines de Serveis Territorials es poden dirigir els ciutadans que hagin de tramitar llicenciïs d'obra major, menor o d'ocupació de la via pública; els qui hagin de tramitar llicències d'obertura, tancament i modificació d'establiments, o els qui sol·licitin guals i mapes de la ciutat, entre d'altres consultes.<//span>