L’Ajuntament va defensar els drets energètics de gairebé 6.000 persones el 2021

El Punt d'Assessorament Energètic ha incrementat en un 25% les atencions a famílies vulnerables. També ajuda a la ciutadania a revisar les factures per detectar si es paga de més i optimitzar-les.

El Punt d’Assessorament Energètic (PAE) va fer el 2021, 2.029 atencions relacionades amb situacions de vulnerabilitat, 500 més que l’any anterior, i se’n van beneficiar indirectament 5.909 persones (incloent-hi un alt percentatge de menors), unes 1.500 persones beneficiàries més que el 2020. Del total de consultes rebudes, gairebé 200 han estat d’unitats familiars monoparentals, unes 60 més que l’any anterior.

En aquest context de risc de vulnerabilitat, els nous expedients atesos al servei han estat 807, 244 més que l’any anterior.

Uns 1.700 expedients sobre contractes i rebuts

Es van tramitar també l’any passat 1.674 expedients relacionats amb els contractes i rebuts dels subministraments bàsics, que feien referència a canvis contractuals, accés al bo social, ajuts als pagament i reconnexions del servei. Les consultes sobre el rebut de l'aigua han augmentat dels 470 expedients de 2020 als 560 de 2021. S’han gestionat gairebé un miler d’expedients sobre el subministrament de llum  i 260 sobre el servei de gas.

El grau de satisfacció de la ciutadania respecte al servei d’assessorament energètic ha pujat mig punt, segons les enquestes de satisfacció que es fan a les persones usuàries. La valoració actual és de 9,5 sobre 10, quan l’any passat era de 9.

Detecció i reducció de la pobresa energètica

El Punt d’Assessorament Energètic (PAE), ubicat a la seu de l’empresa municipal Gramepark, té com a objectiu prevenir, detectar i lluitar contra la pobresa energètica, així com garantir el dret als subministraments bàsics -aigua, llum i gas- que contempla la legislació, i millorar l’eficiència energètica de les llars colomenques.

És un servei municipal al qual pot accedir tota la ciutadania, independentment de la seva situació socioeconòmica, que vulgui reduir la despesa dels subministraments, millorar el confort tèrmic de la llar o que requereixi suport per acollir-se a alguna mesura de protecció a persones vulnerables.

Va començar a funcionar l’abril de 2019 en el marc de les prestacions de l’Oficina Local d’Habitatge. Fins llavors, els serveis socials municipals s’ocupaven de donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat per evitar talls en els subministraments a les seves llars, en compliment de la Llei 24/2015.

Trobarem el Punt d’Assessorament Energètic a la seu de Gramepark, plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 392 47 45, escollint la opció 3.

L’horari és dilluns i dijous de 09 a 15h; dimarts i dimecres de 9 a 18h; i el divendres de 09 a 14h.

Mail de contacte: pobresaenergetica@gramepark.cat