Durant la segona quinzena de novembre

L'Ajuntament renovarà més de 7.000 metres quadrats de paviment

S'ha iniciat als carrers Sant Antoni i Calaf una nova campanya municipal d'asfaltat que s'allargará tota la segona quinzena de novembre.

Asfaltat al carrer Sant Antoni

Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai públic ha començat una nova campanya municipal d'asfaltat amb una primera actuació als carrers Sant Antoni (entre el número 13 i el c/Andreu Vidal) i Calaf, sobre una superfície total de 825 metres quadrats. L'endemà, dijous 18, s'iniciaran els treballs a 4 carrers més de la ciutat, Valentí Escales (entre Magallanes i Doctor Pagés), La Pau, Marià Fortuny i Irlanda (entre Rambla Sant Sebastià i Mossèn Camil Rossell). En total, en una setmana es preveuen asfaltar 4.700 m2. Per acabar, a la darrera setmana de novembre es millorarà la pavimentació de dos carrers del districte 2, Florència i Santa Eulàlia.
 
A més de les tasques de manteniment del paviment per a la circulació dels vehicles, la resta de feines a realitzar consisteixen bàsicament en l’estesa de capes d’aglomerat, la substitució d'embornals i tapes de serveis, la pintura de la senyalització horitzontal i la reposició dels elements urbans afectats.
 
La superfície total d’actuació comprèn 7.081 m2 i el pressupost d’aquestes obres  és de 291.000,76 € (IVA inclòs). La finalització dels treballs està prevista a inicis de desembre.
 
Manteniment regular del paviment
 
L'Ajuntament duu a terme cada any una campanya d'asfaltat d'aquest abast per pal·liar les deficiències al paviment de diversos trams i carrers de la ciutat. Alhora, periòdicament es fan actuacions puntuals per reparar trams d'asfalt malmesos.