L'Ajuntament posa en marxa un pla de reforç dels Serveis Socials

L'Ajuntament posa en marxa un pla de reforç dels Serveis Socials per donar resposta i atenció a la ciutadania que pateix de manera més severa les conseqüències derivades de la pandèmia Covid19 i la crisi econòmica.

Aquest pla constarà de la contractació d'un equip format per 3 treballadors/as socials i 2 educadors/as socials per a cobrir de manera immediata baixes i altres contingències. Aquestes contractacions es realitzaran en el marc del contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda es conformarà un equip d'intervenció social específica en la problemàtica de l'habitatge integrat per 3 treballadors/as socials i abans de finalitzar l'any es convocarà pel procediment més àgil, una borsa de treball de professionals d'aquest àmbit per a cobrir altres eventualitats.

Finalment, al llarg de 2022, s'analitzarà les càrregues de treball del personal de serveis socials per a promoure processos de revisió de funcions i dotacions econòmiques. Finalment s'elaborarà i implementarà un pla d'equipaments per als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) dels districtes 1, 2, 3 i 6.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament atenen la ciutadania més castigada per les conseqüències derivades de la pandèmia pel Covid19 i des de 2008 ho fan amb les persones que han sofert i encara sofreixen, la crisi econòmica.

Els i les professionals viuen en primera línia situacions de gran complexitat: pèrdua de l'habitatge, pobresa energètica, violència de gènere, problemes de salut mental, necessitats d'atenció per a les persones majors i d'ajuda als seus cuidadors i cuidadores, entre altres casos.