L’Ajuntament invertirà més de 7 milions en millores als centres educatius, diversos espais públics i serveis de la Policia Local

El Ple de l’Ajuntament, celebrat avui dia 7 de maig, ha aprovat, entre altres temes, una modificació de crèdit del pressupost de 2018 per a realitzar inversions financerament sostenibles per valor de més de 4 milions d’euros.

Amb una finalitat semblant, el Ple també ha acordat destinar diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de despeses d’enguany, per un import superior als 3 milions, per fer front a obres incloses dins del Pla d’Actuació del Mandat. La suma d’aquests acords suposa que en els propers mesos es faran a la ciutat diverses obres d’inversió per un valor total de 7.498,746 euros. 

A la mateixa sessió del Ple d’avui també ha destacat l’acord d’encomanar a l’empresa municipal Gramepark la construcció, la promoció i la gestió dels habitatges dotacionals públics per a la gent gran de la ciutat, que l’Ajuntament té previst crear a l’edifici en desús de l’antiga escola Miguel Hernàndez. 


1.800.000 euros per a escoles
Dels gairebé set milions i mig d’euros que el Ple ha acordat avui que seran per a diverses inversions, un milió vuit cents mil es destinaran a realitzar millores i reformes en diverses escoles i instituts de la ciutat. Entre les obres incloses dins del Pla d’Actuació del Mandat, corresponent a l’exercici del 2018, que seran finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost del 2017, i que sumen un total de 3.429.447 euros, destaquem, a l’apartat de centres escolars, les obres que es faran a les escoles Mercè Rodoreda (253.357 euros), Wagner (150.000), Serra de Marina (320.310), Pallaresa (50.000), Fray Luis de León (80.000), Sagrada Família (60.000)  i Rosellò Porcel (55.000). També es contemplen millores en diversos patis dels centres educatius (100.000).
Altres pròximes actuacions que formen part d’aquest capítol de millores són, per citar algunes, la reparació de la climatització de la Biblioteca Central (100.000), la compra de vehicles per a la Policia Local (61.000), diversos projectes de millora de l’enllumenat (494.127), el manteniment d’edificis (210.000) i alguns enderrocs al barri del Raval (100.000). 


Un milió per a la Policia Local
En quan a les obres d’inversions financerament sostenibles, també incloses al Pla d’Actuació del Mandat i a l’actual exercici 2018, destaca la quantitat d’un milió d’euros per a la instal•lació de nous sistemes de comunicació en xarxa per a la Policia Local (370.260 euros), la reforma de la sala del 092 (175.357) i del sistema de climatització de les dependències d’aquest cos de seguretat (424.000). 


Projectes d’urbanització

En aquest sentit, cal destacar que més de tres milions d’euros seran destinats a projectes d’urbanització de diversos carrers i places i a la rehabilitació de l’antiga fàbrica CIBA .
Projectes com la reforma de les places Baró (295.886) i Abad Escarré (511.501) i dels carrers de Milà i Fontanals (371.750) i de l’avinguda del Sanatori (265.019), juntament amb la reforma de l’aparcament del Mercat  de Singuerlín (157.928) i la rehabilitació de la CIBA per a dependències municipals (697.596) i de les façanes i cobertes d’aquest mateix espai (800.000) conformen les actuacions que l’Ajuntament realitzarà en els propers mesos amb la modificació de crèdit acordada avui. 


Habitatge públic per a gent gran

El projecte que executarà l’Ajuntament, a traves de Gramepark, consistirà en la reconversió i reforma d’una parcel•la de 3.820 m2 de propietat municipal, situada en la confluència dels carrers dels Almogàvers i Laredo, al barri del Singuerlín, on hi ha un  terreny i un edifici de 3.530 m2 actualment en desús que va ser l’escola pública Miguel Hernández. La voluntat de l’Ajuntament és transformar aquest espai en un edifici de 48 habitatges dotacionals públics (cinc adaptats a persones amb cadira de rodes), en règim de lloguer, dissenyats sense barreres arquitectòniques i adaptats a les necessitats actuals de la gent gran. Els habitatges tindran uns 40m2 cada un. Les persones que hi visquin tindran espais i serveis compartits: consergeria, direcció del centre, sala polivalent comunitària, bugaderia i magatzem, entre altres. Aquest serà el primer edifici d’habitatge públic per a persones de la tercera edat que hi haurà a la nostra ciutat.  Un edifici que ha de ser –segons l’acord del Ple-  segur, confortable i integrat a la comunitat i que compti amb el suport necessari per a facilitar a la gent gran el manteniment dels seus nivells d’autonomia personal el màxim de temps possible. Un projecte que ha estat dissenyat per l’Ajuntament amb la implicació activa de la Plataforma SOS Gent Gran de la nostra ciutat.
El cost estimat per l’execució de l’obra i l’entrega de la promoció és de 2.172.629,60 euros.

Actualment es  treballa el document que definirà les condicions d’accés a aquests habitatges. Inicialment, es valorarà que siguin persones que visquin a la ciutat i majors de 65 anys; amb habitatges no accessibles o no adaptats a la situació de la persona (llars amb dificultats de mobilitat i accessibilitat, sense ascensors, etc.); que pateixin condicions de vulnerabilitat perquè o bé no arriben a uns ingressos mínims i/o perquè tenen mobilitat reduïda i/o perquè pateixen condicions personals o familiars complexes i/o perquè siguin usuaris i usuàries de serveis socials. 
Les xifres d’envelliment a Santa Coloma corroboren la necessitat d’un equipament d’aquestes característiques. Segons dades del Padró Municipal a 1 de gener de 2018, a la ciutat viuen 23.545 persones majors de 65 anys, el que representa el 19,6% de la població. En aquest sentit, en els darrers anys ha augmentat l’índex d’envelliment i, segons el darrer informe de Serveis Socials municipals, per cada 100 infants hi ha 126,5 persones grans . A més està augmentant la proporció de gent gran que viu sola, en concret hi ha un 20,3% de la població de 65 anys i més que viu sola (4.638 persones) i un 36% tenen 85 anys o més (919 persones).

Mocions aprovades

  • Moció presentada pels Grups Municipals SOM GRAMENET, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS i GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, relativa a la plaga del Tomicus Destruens per potenciar el desenvolupament sostenible dels boscos i recuperar els boscos primaris.
  • Moció presentada pels Grups Municipals GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, per instar el govern municipal de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a què es dirigeixi al Govern Espanyol i als grups Parlamentaris Europeus a la Comissió Europea perquè rebutgi la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposada per la Comissió Europea.
  • Moció presentada pels Grups Municipals CIUTADANS, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR, per sol•licitar al Consell Comarcal del Barcelonès major eficiència i eficàcia en el seguiment i control del funcionament del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès i la millora de la participació de les entitats de protecció d’animals.
  • Moció aprovada per al recompte, diagnòstic i valoració d'alternatives per a les persones sense llar presentada per SOM Gramenet, Ciutadans, Gent d'Esquerres-ICV-EUiA amb el vots a favor de PP i el PSC
  • Moció presentada pels Grups Municipals GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I SOM GRAMENET,a petició del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de suport a Proactiva Open Arms amb el vot favorable de Ciutadans.