L’Ajuntament inicia el desplegament de la recollida selectiva de l’orgànica el proper 3 de maig

En una primera fase s'implantaran 50 contenidors marrons als barris de Riu Nord, Riu Sud, Centre, Can Mariner, Santa Rosa, el Raval i Safaretjos; als següents mesos s'implantarà a la resta de barris i al final d'any hi haurà 250 contenidors a la ciutat.

###NEWS_VIDEO_1###

Aquesta tarda, l’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon i la tinent d’alcalde ponent d’Espai Públic, Neteja Urbana i Zones Verdes, Remedios Aragón, han presentat a la ciutadania i als mitjans de comunicació el desplegament de la recollida selectiva de residus orgànics. L'Ajuntament de Santa Coloma inicia, el proper 3 de maig, la primera fase del denominat Pla de Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica (FORM) amb la col•locació de 50 contenidors marrons -color que identificarà els dipòsits de la matèria orgànica-, als barris de Riu Nord, Riu Sud, Centre, Can Mariner, Santa Rosa, el Raval i Safaretjos.

A la tardor, la distribució de contenidors de restes orgàniques s'estendrà de forma progressiva a tota la ciutat, i el servei estarà a l'abast de les famílies i establiments sense que això suposi un increment en els tributs municipals destinats a la neteja. A finals d’any hi haurà instal•lats 250 contenidors a tota la ciutat.

A partir del proper 3 de maig, l'Ajuntament facilitarà gratuïtament contenidors domèstics i un paquet de bosses de mostra, adequades per tenir al propi domicili, als barris on s'implanta el servei d'aquesta primera fase. Les famílies que ho desitgin podran recollir aquests estris en el centre cívic de referència. Aquesta iniciativa s'anirà desplegant a la resta de barris de la ciutat.

La recollida segregada de matèria orgànica ajuda a disminuir el volum dels residus municipals que han de rebre un tractament finalista (incineració o deposició controlada). Això ja és un benefici perquè la matèria orgànica pot ser molt contaminant. Un cop recollida, la matèria orgànica i les restes de poda municipal es porten a un dels ecoparcs metropolitans, en el cas de Santa Coloma a l’Ecoparc de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon, durant la presentació del Pla, ha destacat que “és un servei novedós de separació de residus i reciclatge que incideix de forma molt important en la millora del municipi i de les condicions de vida de la ciutadania, suposa l’aposta estratègica d’un nou model de ciutat sostenible i responsable”.
L'Ajuntament de Santa Coloma ja va aprovar en sessió de ple, el juliol de 2009, el Pla que ara es posa en marxa, amb la complicitat i col•laboració de l'Agència de Residus de Catalunya i l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient.

La col•laboració ciutadana, fonamental
Els contenidors marrons s'aniran incorporant en la majoria d’àrees d’aportació de residus en la via pública. Les restes dipositades als nous compartiments marrons (verdura, fruita, peix, carn, suro, plantes...), un cop tractades, es transformen en un compost destinat a la jardineria i també en gas per generar electricitat. Una campanya informativa permanent assessorarà a la ciutadania sobre els productes que sí o no han de dipositar-se als nous contenidors de matèria orgànica.

Per garantir l’efectivitat de la implantació del Pla és necessari la col•laboració ciutadana. En aquest sentit, l’alcaldessa ha recordat que “és responsabilitat de tots i totes aconseguir que la nostra ciutat acompleixi amb aquest compromís i, per a això, animo a tots els ciutadans i totes les ciutadanes a utilitzar, de forma conscient i donant exemple de bones pràctiques, els recursos que l'Ajuntament posarà a la seva disposició a tots els barris". L’alcaldessa ha afegit que d'aquesta manera, “contribuïm a la millora del medi ambient, del nostre entorn i a generar conductes de corresponsabilització en benefici de tota la comunitat".

Augmenta el reciclatge a Santa Coloma
Des del 2008 fins a l’actualitat ha baixat la generació de residus als domicilis de Santa Coloma –paper, mobles, vidre, orgànica i poda. S’ha passat de 41 tones (any 2008) a 38 tones (any 2009).  Per altra banda, des del 2006 al 2009, ha augmentat les tones de rebuig que van a l’Ecoparc 2 de Montcada per al tractament amb l’objectiu de reciclar al màxim (de 4.691 quilograms al 2006 a 31.574 quilos al 2009). En aquest sentit, ha disminuït les tones de rebuig que van directament a l’incineradora de Sant Adrià (al 2006 eren 38.253,1 i al 2009 van ser 6.589,94 quilos).