L’Ajuntament i l’Agència Catalana del Consum creen el Col·legi Arbitral de Consum de Santa Coloma de Gramenet

L’objectiu és acostar l’arbitratge de consum a la ciutadania i als establiments comercials com una eina més per resoldre els possibles conflictes, d’una forma propera i sense necessitat d’haver de sortir del municipi.

L'Agencia Catalana del Cosum i el consistori signaran un conveni el 30 de setembre. L’Ajuntament, a través de l’OMIC, tramitarà les reclamacions i farà la mediació entre les parts, com es fa actualment.

Quan no sigui possible arribar a un acord a través de la mediació, es tramitarà la reclamació per la via de l’arbitratge de consum i es convocarà el Col·legi Arbitral; la vista es farà al mateix municipi, i es contactarà amb la Junta Arbitral de Consum de Catalunya per videoconferència.

Es tracta d’un servei àgil i senzill. No cal l’assistència de cap advocat ni procurador, per la qual cosa es redueixen les despeses de reclamació. D’altra banda, la submissió al Col·legi Arbitral per part dels establiments és símbol de qualitat i transparència i dóna més garanties als clients.