L’Ajuntament es situa entre els 50 més transparents de l’Estat

En l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) ha obtingut una puntuació de 95 punts sobre 100, la qual cosa situa aquesta administració local per sobre de la mitjana del llistat de municipis.

Aquest passat cap de setmana s’ha donat a conèixer l’informe sobre l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) 2017, elaborat per Transparency Internacional España (TI-España) i que mesura diferents àrees de transparència dels 110 ajuntaments de les majors ciutats de l’estat Espanyol, ciutats que entre totes reuneixen la meitat de la població del país.

En aquest informe, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha obtingut una puntuació de 95 punts sobre 100, la qual cosa situa aquesta administració local per sobre de la mitjana del llistat de municipis (que és de 89,7) i en el lloc 48 de la taula, és a dir, entre les 50 ciutats més transparents del país. A més, és la quarta administració local de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la millor puntuació del rànking, només per sota de Barcelona, Cornellà del Llobregat i Sant Cugat del Vallès; és la 9a. de tot Catalunya i és la que té millor puntuació de la comarca del Barcelonès Nord.

En aquest informe, que mesura diferents aspectes relacionats amb la transparència, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet obté la màxima puntuació (100) tant a l’àrea de les contractacions, convenis, subvencions o despeses de serveis (quan la mitjana dels municipis és de 85,5) i també té la puntuació més alta a l’àrea dedicada al dret a l’accés a la informació (la mitjana dels municipis avaluats és de 86,8). L’administració colomenca també se situa per sobre de la mitjana estatal a la resta d’àrees analitzades, com és el cas de l’àrea de transparència activa i informació sobre la corporació (l’Ajuntament ha obtingut una puntuació de 97,6); l’àrea dedicada a la pàgina web, relacions amb la ciutadania i societat i participació ciutadana (96,7); i l’àrea de transparència en matèria d’urbanisme i obres públiques i mediambiental (87,5). La puntuació més baixa ha estat a l’àrea de transparència econòmic-financera, amb un 86,4, un resultat notable però per sota de la mitjana (93,1).    

L’alcaldessa Núria Parlon ha destacat que “és objectiu del nostre Ajuntament vetllar pel compliment de les obligacions legals en matèria de transparència i bon govern,  garantint el dret de la ciutadania a l’accés a la informació i a  la rendició de comptes. La transparència, en definitiva, es tracta d’una eina que ens ajuda a garantir el bon funcionament de la gestió pública i alhora ens serveix per governar amb parets de vidre”.

Cartes de serveis dels ajuntaments

D’altra banda, el Síndic de Greuges en el seu informe anual sobre “Transparència i Bon Govern 2017” ha fet una menció positiva de la feina desenvolupada a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pel que fa al nou instrument de posar a disposició de la ciutadania les cartes de serveis municipals. En concret el Síndic destaca que només en quatre casos –quatre ciutats catalanes- es compleixen els dos requisits que estableix l’article 59 de la Llei, que són les cartes de serveis dels ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Reus i Molins de Rei.

El Síndic destaca que malauradament exemples com el d’aquests quatre ajuntaments, de bona pràctica, són excepcionals, ja que són molt poques les administracions que han afrontat la necessitat de posar a l’abast de la ciutadania les cartes de serveis adaptades als requeriments de la Llei.