L’Ajuntament elabora un Pla de civisme per millorar la convivència a la ciutat

L’impuls de la cultura cívica és un eix d’actuació estratègic des de fa anys a Santa Coloma. El Pla ha comptat amb la participació de la ciutadania per a la determinació de prioritats.

L’Ajuntament ha elaborat un Pla de civisme, un document que marcarà l’estratègia d’actuació en l’àmbit de la promoció de la cultura cívica amb l’objectiu final de millorar la convivència de la ciutat. “Es tracta d’un full de ruta que aposta per una línia pedagògica i educativa, basada en la responsabilitat personal i col·lectiva cap al respecte a les persones i a l’entorn”, ha comentat l’alcaldessa, Núria Parlon. “Així mateix, aposta pels valors cívics essencials per viure i conviure en una ciutat acollidora, respectuosa i diversa”, ha afegit.

Amb l’elaboració del Pla, Santa Coloma continua treballant en la línia iniciada fa anys en la gestió proactiva de la convivència. Mitjançant diferents serveis i iniciatives, l’Ajuntament està compromès, des del mandat 2008-2012 amb l’Agenda SC+Civisme fins a l’actualitat amb el Pla d’Acció Municipal 2020-2023, en la promoció del comportament respectuós de la ciutadania amb les normes de convivència pública, un tema que avui en dia té més rellevància per la situació derivada del context socioeconòmic actual i pels efectes de la pandèmia.

El Pla de civisme incidirà en aquelles accions individuals que s’han de donar a la ciutats per part de les persones que hi viuen per tenir una convivència respectuosa amb la diversitat, tolerant amb les diferències, empàtica amb la resta, i flexible i adaptable als canvis i a les situacions noves. Per això, les accions es faran en base a la informació aportada per la ciutadania, millorant la coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament i la cooperació amb els agents socials, i adaptant els recursos als criteris del Pla i a les necessitats de la ciutat.

Un pla participatiu

L’elaboració del pla que es portarà a terme ha comptat prèviament amb processos participatius per incoporar punt de vista diversos. Després d’un primer treball intern amb diferents serveis, àrees i departaments de l’Ajuntament, es va incorporar ala participació de la ciutadania organitzada a través de debats. D’aquesta manera, les delegades i els delegats de classe d’educació secundària; la Taula sectorial de Persones amb discapacitat, el Consell de Dones, la Xarxa de Valors, la FAVGRAM, l’Agrupació i la Taula de Restauració van poder aportar les seves idees i prioritats.

Després, la població en general va intervenir a través d’un qüestionari –disponible en paper i en la web municipal– amb preguntes sobre els àmbits d’actuació prioritaris pel barri o la ciutat relacionats amb el civisme. En total, es van recollir 759 propostes d’accions en cinc àmbit: l’ús de l’espai públic (516), la tinença responsable d’animals (98), l’ús d’equipaments públics (52), el respecte i bon tracte de les persones (47), la convivència a les comunitats veïnals (40) i l’ús del medi i els recursos naturals (6).

I finalment, el civisme i l’elaboració del Pla van ser protagonistes durant el mes de gener i febrer a les carpes que es van instal·lar, juntament amb les de les Regidories de Districte, en quatre punts concorreguts de la ciutat: places de la Vila i del Rellotge, passeig Salzareda i parc Europa. Des d’elles, es van realitzar activitats lúdiques familiar i de divulgació, a més de mantenir un contacte directe amb la ciutadania per acollir les seves opinions, propostes i consultes.