L’Ajuntament de Santa Coloma posa al dia els carrers i places de la ciutat

L'objectiu és aconseguir un espai públic més amable i més confortable per a les persones. Més d’una trentena d’actuacions destacades s’han estès als sis districtes per renovar via pública, equipaments i zones d’esbarjo.

Nova plaça a Riu Nord

Santa Coloma posa l’accent en la ciutadania a l’hora de planificar la urbanització dels seus barris. En les darreres actuacions que s’han dut a terme a Riu Nord, als carrers Baró i Mare de Déu dels Àngels, i al carrer Sant Just, a l'espai de l'antiga escola Sant Just, i al seu entorn, s’ha ampliat l’espai per als vianants, mitjançant un disseny en plataforma única, amb voreres més amples. S’han incorporat nous elements de mobiliari urbà, s’han soterrat les línies de les companyies de serveis, i s’ha substituït l'enllumenat existent per una lluminària més eficient.

A més, s’inclouen noves places com a espais inclusius, integradors i accessibles, i s’augmenten significativament els espais verds.

En les properes actuacions al carrer Baró, entre Lluís Companys i plaça Baró, i al tram fins al carrer Major, i als carrers Menorca i Prat de la Riba se seguiran els mateixos criteris de reurbanització.

Nou Passeig de la Salzereda

Aquest setembre hem vist com el nou Passeig de la Salzereda era ja una realitat. Una de les vies històriques de connexió amb el riu Besòs s'ha transformat en un bulevard de gairebé 20.000 m2, accessible, verd i ple de vida.  Noves zones amb jocs infantils i biosaludables, 2.300 m2 de nous espais verds i l’accent posat en la mobilitat sostenible amb la creació de 700 metres de nou carril bici metropolità.

El plenari ja ha donat llum verda a l'execució de la tercera fase, el tram entre l'Avinguda Pallaresa i la plaça d'en Baró, on també es promourà que la reforma del passeig vagi acompanyada de la generació de noves activitats i nous espais verds, amb la plantació de nou arbrat, àrees de jocs infantils, llocs d'estada, espais miradors, etc...

Campanya municipal d’asfaltat

Amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i l'espai públic, en aquesta darrera quinzena de novembre els serveis municipals treballen per pal·liar les deficiències al paviment de diversos trams i carrers en una nova campanya municipal d’asfaltat,  que renovarà més de 7.000 metres quadrats de paviment. Els carrers Sant Antoni, Calaf, Valentí Escales, La Pau, Marià Fortuny, Irlanda, Florència i Santa Eulàlia veuen millorat el seu asfaltat.

Alhora, periòdicament es fan actuacions puntuals per reparar trams d'asfalt malmesos com les de les darreres setmanes a Can Peixauet, c/Aragó, Plaça del Rellotge, c/Camprodon o la renovació de paviment a Anselm Clavé.

Les noves il·luminacions al carrer Rafael de Casanova o al parc del Passatge de la Salut també contribueixen a assegurar la mobilitat i la seguretat de les persones. Es preveu una inversió l’any vinent per a noves ll·luminacions a LED.

Millores als centres educatius i esportius

L’Ajuntament ha invertit  prop de 340.000 € en millores als diferents centres educatius la ciutat, L'Escola Sagrada Família ha estrenat cuina, i s'han executat més d’una vintena d'obres de manteniment a diferents escoles, incloent-hi la creació de la primera smart classroom o aula intel·ligent a l’Institut-Escola Pallaresa.

Aquest 2021 també es fan diferents actuacions als equipaments esportius de la ciutat, on destaquem la rehabilitació integral del Pavelló Nou que ha transformat radicalment el seu interior respectant les característiques arquitectòniques de l’edifici.

Es repara la coberta dels pavellons del Raval i la Bastida, es solucionen filtracions a les pistes de Prat de la Riba, s’ha posat un sistema d'alarma al Nou Municipal, s’han renovat les xarxes de protecció a les pistes de Nou Oliveres, i a la seu social de la Petanca Can Calvet s’ha instal·lat un nou sistema de climatització, entre altres treballs.

Renovació de parcs i places

Al llarg de l’any s’ha renovat diverses zones de jocs de la ciutat. Les nenes i nens poden gaudir de nous jocs infantils al jardí José Sánchez, al parc Sandino, i al parc Moragas, i la ciutadania té a la seva disposició un nou espai d'entrenament físic (workout) al Parc dels Pins-Motocros amb nous jocs biosaludables, i dos elements biosaludables nous a les places Olimp i Monturiol.